Myinlife: Hulp was nog nooit zo fijn

Omschrijving

Dementie en Alzheimer zijn ingrijpende aandoeningen. Voor mensen die dementeren, maar zeker ook voor hun familie en vrienden. Inlife helpt dementerenden en hun naasten om hun dagelijks leven zo prettig mogelijk te maken.

Doel

Dementerenden en mantelzorgers komen vaak weinig buiten de deur en vinden het soms moeilijk om hulp te vragen. Een isolement ligt al snel op de loer. Sociale contacten en hulp zijn daarom van groot belang. Daarom kwamen Alzheimer Centrum Limburg en Maastricht UMC+ met Inlife: een app waarmee dementerenden en mantelzorgers op een positieve manier contact kunnen houden met hun omgeving.

De centrale vraag bij de start van de ontwikkeling van Inlife was: Hoe kan de zorg rondom een persoon met Alzheimer of dementie worden verbeterd via een online platform? Het online weergeven van de sociale omgeving, door het in kaart brengen van kennissenkringen, en het makkelijk stellen van hulpvragen, vormden de kernelementen van het project.

Resultaat

Betawerk was vanaf de start betrokken bij het uitwerken van Inlife. We hebben intensief samengewerkt volgens de scrum-methodiek, met de opdrachtgever als product owner. Door het uitwerken van onderdelen in sprints, konden we voortschrijdend inzicht een plek geven.

Met Inlife kunnen dementerenden en hun mantelzorgers makkelijk en duidelijk aangeven waar ze mee zitten of wat ze nodig hebben. Hierdoor weten anderen waar zij mee kunnen helpen. In de agenda wordt vervolgens geregeld wie er wat en wanneer komt doen.

Een belangrijke uitdaging was het vertalen van de sociale kracht van familie, vrienden en kennissen, naar een digitale omgeving. Fijne momenten met elkaar delen, je verhaal kwijt kunnen, steun ervaren: Dat is de waarde van mensen om je heen. Dát positieve gevoel geeft Inlife aan de gebruiker.

Overige informatie

Inlife wordt inmiddels door een grote groep mensen gebruikt, in de dagelijkse zorg voor dementerenden. De reacties zijn enthousiast, met name over de uitgebreide functies die het platform biedt en de gebruiksvriendelijkheid. Bovendien wordt Inlife in de medische wereld gezien als een voorbeeld van hoe technologie, wetenschap, zorg en community building kunnen samensmelten in een waardevol product voor de eindgebruiker.

Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum Limburg): "Het gezamenlijke traject dat we samen met Betawerk hebben doorlopen, is een hele prettige ervaring geweest. Mensen uit de medische wereld en digitale technologie hebben elkaar in dit project gevonden. Samen werken we nu aan een doorontwikkeling van Inlife."

Betawerk

Heerlen
Betawerk
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe