DELTA - Het Groene Huis

Omschrijving

Game ontwikkeld voor bewustwording van duurzaam energieverbruik bij basisschoolleerlingen.

Achtergronden van deze case

DELTA is de grootste energieleverancier van Zeeland en vindt dan ook dat het haar verantwoordelijkheid moet nemen voor een duurzame toekomst. DELTA onderschrijft het convenant ‘meer met minder’ en wil in 2050 CO2 neutraal zijn. Duurzaamheid en energiebesparing hebben prioriteit. Daarom zocht DELTA een manier om basisschoolkinderen – de consumenten van de toekomst - energiebewust te maken.

Daarom ontwikkelden wij een educatieve game waarin 16 basisscholen tegen elkaar streden. Kinderen konden een zo ‘groen’ mogelijk huis bouwen. Bijvoorbeeld door hun huis niet te pimpen met een jacuzzi en een ophaalbrug, maar met isolatie, zonnepanelen of een elektrische scooter. De huizen vormden samen een straat. De school met de zuinigste straat won €5.000.

Doel

Primair: kinderen in de basisschoolleeftijd bewust maken van wat duurzaam energieverbruik is en spelenderwijs laten kennismaken met de mogelijkheden om energie te besparen of op te wekken.

Secundair: via de kinderen de ouders laten kennismaken met de mogelijkheden om energie te besparen.

Resultaat

16 basisscholen deden mee met de game.

2.300 leerlingen bouwden een groen huis. Dit is 83%! van de leerlingen van groep 5 tot 8.

Deelnemers speelden de game gemiddeld 8 minuten per dag.

80% van de deelnemers speelden de game de hele campagneperiode.

De deelnemers verlaagden het energieverbruik van hun groene huis met gemiddeld 60%.

De deelnemers deden gemiddeld maar liefst 25 extra opdrachten. Deze opdrachten hadden te maken met energiebesparing en werden door de kinderen thuis uitgevoerd. Zo maakten ook de ouders kennis met de energiebesparende tips.

Drie maanden na de campagne blijkt dat de kinderen thuis en op school nog steeds bewust omgaan met energie. Ze doen het licht uit als ze een ruimte verlaten, schakelen het digibord uit als ze ermee klaar zijn en zetten de kachel een graadje lager.

+ Voeg case toe