Diversity Day 2019

Omschrijving

Op 1 oktober werd de eerste Diversity Day in Nederland gelanceerd. De dag spoorde bedrijven aan om meer aandacht te besteden aan diversiteit. Aan Pünktlich de uitdaging om voor Diversity Day de complete merkidentiteit neer te zetten en het activeren van bedrijven om te participeren. Een unieke en uitdagende opdracht!

Doel

De doelstelling was om 100 bedrijven te laten participeren aan Diversity Day, en deze aan te sporen om activiteiten en content rondom deze dag te genereren. Daarnaast was het de bedoeling dat er “buzz” rondom deze dag gecreëerd werd, zowel online als offline. Deze “buzz” is minder meetbaar dan het aantal aangesloten bedrijven. Hiervoor werd de hashtag #diversityday consistent gebruikt om de activiteit in ieder geval online te kunnen meten.
In de eerste fase van de activatie stonden Nederlandse bedrijven centraal. Zonder de deelname van Nederlandse bedrijven zou er geen Diversity Day geweest zijn. 13 grote bedrijven hadden zich aangemeld als koploper (waaronder NS, Schiphol, Rabobank). Zij waren sponsor en koppelden zo hun naam aan het initiatief. Daarnaast werd het netwerk van de koplopers gebruikt om andere bedrijven te werven. Met deze inspanning, en natuurlijk campagnevoering (on- en offline) zijn 300 bedrijven in Nederland direct benaderd door middel van “Diversity Kits”. In fase 2 (Action) werden nieuwe partners uit Fase 1 aangespoord om na te denken over een activatie voor de dag zelf en deze activatie te promoten, want ook zonder Diversity Kit was het natuurlijk mogelijk om mee te doen. Zo werd door user-generated content een sneeuwbaleffect gecreëerd en de doelgroep bereikt. Fase 3 was 1 oktober, Diversity Day zelf. In deze fase stond “Spread The Word” centraal. Hierdoor werd landelijk de aandacht getrokken. Niet door storytelling, maar door storydoing! Er werden activiteiten op openbare plekken georganiseerd door heel Nederland en deelnemende bedrijven voerden hun eigen activiteiten uit.

Resultaat

De drie fases gebruikten een combinatie van on- en offline inspanningen om Diversity Day te promoten. Vanzelfsprekend werd er een website ontwikkeld als centraal platform. In de eerste fase werd geadverteerd op Facebook en LinkedIN en deelden de 13 koplopers hun plannen voor de dag organisch. In fase 2 werden de meeste marketing inspanningen geleverd. Deelnemende bedrijven kregen de Diversity Kit toegestuurd en werd via e-mail een Save-the-Date verstuurd. Bedrijven kregen een instructievideo voor het filmen van hun promotie. Op Facebook werden, naast de ‘algemene’ branding video, 8 video’s over rolmodellen ontwikkeld en via de social kanalen ingezet. Deze rolmodellen vertelden over hun ervaring met diversiteit en inclusie op de werkvloer. De laatste fase steunde op user generated content.

Het is gelukt om 137 bedrijven hierbij aan te sluiten, ruim boven de doelstelling van 100 bedrijven. In totaal werden er 153 activiteiten georganiseerd! De website zag 10.000 bezoekers, exponentieel stijgend naarmate de dag naderde. De impact van Diversity Day is lastig te kwantificeren. Wat een indicatie geeft van het succes van Diversity Day is de hashtag #diversityday, deze was op 1 oktober 2019 zelfs trending topic op Twitter! Daarnaast was er de nodige media aandacht mee gemoeid (bijvoorbeeld BNR en RTV Oost). Er was veel concurrentie om de “buzz” op 1 oktober 2019, dit was ook de dag dat de boeren voor het eerst protesteerden. Dat ondanks de “herrie” van de boeren Diversity Day toch trending topic was bij Twitterend Nederland is dus een ontzettend mooie prestatie!

Overige informatie

De website is te bekijken via www.diversityday.nl! Het vormgeven en organiseren van een succesvolle feestdag vanuit het “niets” is iets waar Pünktlich enorm trots op is. Het is gelukt om een herkenbaar en herbruikbaar beeldmerk te creëren, wat een mooi fundament legt voor de komende jaren. Daarnaast was de dag zelf ook nog eens een groot succes!

+ Voeg case toe