Diversity Day 2019

Omschrijving

Op 1 oktober werd de eerste Diversity Day in Nederland gelanceerd. De dag spoorde bedrijven aan om meer aandacht te besteden aan diversiteit. Aan Pünktlich de uitdaging om voor Diversity Day de complete merkidentiteit neer te zetten en het activeren van Nederland om te participeren. Een unieke en uitdagende opdracht!

Doel

Natuurlijk was het de bedoeling dat er “buzz” rondom deze dag gecreëerd werd, zowel online als offline. Om deze “buzz” enigszins meetbaar te maken werd de hashtag #diversityday consistent gebruikt om de activiteit in ieder geval online te kunnen meten. Daarnaast was er de doelstelling om 100 bedrijven te laten participeren aan Diversity Day, en deze aan te sporen om activiteiten en content rondom de dag te genereren.
In de eerste fase van de activatie stonden de Nederlandse bedrijven centraal. Zonder de achterban van deze bedrijven zou er geen Diversity Day geweest zijn. 13 grote bedrijven hadden zich aangemeld als koploper (waaronder NS, Schiphol, Rabobank). Het netwerk van de koplopers werd gebruikt om andere bedrijven te werven. Met deze inspanning, en natuurlijk campagnevoering (on- en offline) zijn 300 bedrijven in Nederland direct benaderd door middel van “Diversity Kits”. In fase 2 (Action) werden nieuwe partners uit Fase 1 aangespoord om na te denken over een activatie voor de dag zelf en deze activatie te promoten, want ook zonder Diversity Kit was het natuurlijk mogelijk om mee te doen. Zo werd door user-generated content een sneeuwbaleffect gecreëerd en de doelgroep bereikt. Fase 3 was 1 oktober, Diversity Day zelf. In deze fase stond “Spread The Word” centraal, en werd landelijke de aandacht getrokken. Niet door storytelling, maar door storydoing! Er werden activiteiten op openbare plekken georganiseerd door heel Nederland en deelnemende bedrijven voerden hun eigen activiteiten uit.

Resultaat

De drie fases gebruikten een combinatie van on- en offline inspanningen om Diversity Day te promoten. Vanzelfsprekend werd een website ontwikkeld als centraal platform. In de eerste fase werd geadverteerd Facebook en LinkedIN en deelden de 13 koplopers hun plannen voor de dag organisch. In fase 2 werden de meeste marketing inspanningen geleverd. Deelnemende bedrijven kregen de Diversity Kit toegestuurd en werd er via e-mail een Save-the-Date verstuurd. Bedrijven kregen een instructievideo voor het filmen van hun promotie. Op Facebook werden, naast de ‘algemene’ branding video, 8 video’s over rolmodellen ontwikkeld en via de social kanalen ingezet. Deze rolmodellen vertelden over hun ervaring met diversiteit en inclusie op de werkvloer. De laatste fase steunde op user generated content.

Het is gelukt om 137 bedrijven aan te laten sluiten, ruim boven de doelstelling van 100 bedrijven. In totaal werden er 153 activiteiten georganiseerd! De website zag 10.000 bezoekers, exponentieel stijgend naarmate de dag naderde. Wat een indicatie geeft van het succes van Diversity Day is de hashtag #diversityday, deze was op 1 oktober 2019 zelfs trending topic op Twitter! Daarnaast was er de nodige media aandacht mee gemoeid (bijvoorbeeld BNR en RTV Oost). Er was veel concurrentie om de “buzz” op 1 oktober 2019, dit was ook de dag dat de boeren voor het eerst protesteerden. Dat ondanks de “herrie” van de boeren Diversity Day toch trending topic was bij Twitterend Nederland is dus een ontzettend mooie prestatie!

Overige informatie

Om met een relatief klein budget veel impact te creëren bevatte een groot deel van de inzet "earned media". Dit houdt in dat gebruik werd gemaakt van organische content, netwerk van de koplopers en user generated content. Om dit tot een succes te maken was dus minder advertentiebudget nodig, maar meer budget voor het creëren van een herkenbare merkidentiteit en inspirerende content. Veel van deze content is dan ook te vinden op diversityday.nl. Het maakt ons ontzettend trots dat het gelukt is om een herkenbaar en herbruikbaar beeldmerk te creëren, wat een mooi fundament legt voor de komende jaren. Daarnaast was de dag zelf ook nog eens een groot succes!

Pünktlich

Groningen
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe