Burgerhulpverleners redden levens

Omschrijving

Een cross-mediale activatie-campagne waarmee Hartstichting 77.000 burgerhulpverleners kan werven in twee jaar (2015-1016).

Doel

Elke week krijgen zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hoe sneller de hulp bij een hartstilstand, des te groter is de overlevingskans. Als er binnen 6 minuten hulp wordt geboden kan de overlevingskans zelfs verdubbelen. Een ambulance redt het echter vaak niet om binnen 6 minuten op locatie te zijn. Daarom is de hulp van zogenaamde burgerhulpverleners onmisbaar. Dit zijn vrijwilligers die via een reanimatieoproepsysteem kunnen worden opgeroepen (via 112) wanneer iemand in hun buurt een hartstilstand heeft. Zij kunnen binnen 6 minuten aanwezig zijn, en reanimeren.

Het doel is dat iedereen die in Nederland een hartstilstand krijgt, binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Om dit te kunnen doen, zijn 170.000 burgerhulpverleners nodig. Dit is 1% van de Nederlandse bevolking. Bij de start van dit project (begin december 2015) waren er 93,000 geregistreerde burgerhulpverleners. Dit betekent dat er 77.000 burgerhulpverleners geworven moeten worden.

Aanpak
Er zijn in Nederland twee oproepsystemen; Hartveilig wonen, HartslagNu. De naamsbekendheid van deze systemen is laag. Door Hartstichting op te laten treden als primaire afzender, en beide oproepsystemen voor de uitvoering, is het aanvraag-proces vereenvoudigd en ingekort. De vrijwilliger komt op basis van postcode direct in de juiste aanvraag terecht.

De cross-mediale activatie-campagne is ontwikkeld door Triple Double. Door middel van de inzet van TV, YouTube, Facebook en Uitzending Gemist wordt het brede publiek geïnformeerd over de functie en noodzaak van burgerhulpverleners. Daarnaast maken we gebruik van een zogenaamde “lookalike audience” gebaseerd op de aangemelde burgerhulpverleners om specifiek op zoek te gaan naar potentiële nieuwe burgerhulpverleners.

Resultaat

Media april staat het aantal aangemelde burgerhulpverlerens op 130,000. Tijdens de 1ste fase van de activatie (die ruimt 10 weken duurde), hebben zich ruim 30.000 burgerhulpverleners aangemeld via de website. 10% van de aanmeldingen komt via Facebook, waarschijnlijk door het grote bereik van de activatie via dit platform.

Het effect van TV op de conversie was enorm. Het overgrote deel van de conversie (70% - 90%) vond plaats binnen een half uur van de commercial. Uitschieters van 300% rondom specifieke uitzendingen zoals "Dr Tinus" op SBS6 waren geen uitzondering.

Hartstichting heeft een duidelijk beeld gekregen van het profiel van de burgerhulpverlener; bijvoorbeeld dat meer dan 50% van de mensen die zich hebben aangemeld beroepsmatig hebben leren reanimeren.

De campagne heeft als “bijvangst” ervoor gezorgd dat er 12.000 aanmeldingen zijn geweest voor een reanimatiecursus. Normaal komen er 1.200 aanmeldingen binnen in 10 weken. Met deze bijvangst zorgt voor continuïteit in de vijver van potentiele burgerhulpverleners. Want tijdens de reanimatiecursus wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van burgerhulpverlening.

One stop shoppen

Door verschillende elementen rondom reanimatie te clusteren hebben we ervoor gezorgd dat, potentiële burgerhulpverleners die nog niet in het bezit zijn van een geldig reanimatiecertificaat, eenvoudig een reanimatiecursus kunnen boeken ophartstichting.nl.
Andersom, personen die zich willen aanmelden voor een reanimatiecursus worden direct gewezen op de mogelijkheid zich in te schrijven als burgerhulpverlener.

Overige informatie

Niet iedereen kan burgerhulpverlener zijn. Burgerhulpverleners moeten:
- 18 jaar of ouder zijn
- over een geldig en actueel reanimatiecertificaat beschikken

De activatie richt zich primair op:
- mensen van 18 jaar en ouder die een reanimatiecursus hebben gevolgd (inclusief EHBO en bedrijfshulpverlening);
- mensen van 18 jaar en ouder die beroepsmatig hebben leren reanimeren (werkzaam in de zorg, hulpverlening of veiligheid).
Het gaat hier om ongeveer 2 miljoen mensen.

Er is gekozen voor een drie sporen aanpak om deze mensen te bereiken:
- Via reanimatie-instructeurs
- Via (zorg)professionals
- Nederlands publiek

Triple Double heeft de gehele activatie ontworpen. De bureaus Mangrove en We Are Blossom hebben respectievelijk voor hartsichting.nl en social media de uitvoering van de activatie verzorgd.

Hartstichting heeft voor deze activatie-campagne de handen ineen geslagen met 10 partners, waaronder IZZ, Feyenoord, de KNRM en het Rode Kruis. Deze organisaties hebben hun achterban opgeroepen om zich aan te melden op hartstichting.nl.

Mangrove

Rotterdam
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe