Een conversie-gedreven internationaal platform

Omschrijving

PUM ondersteunt midden- en kleinbedrijven in ontwikkelingslanden. Om ondernemers, nieuwe experts en partners te vinden moest er een nieuwe website komen. Wij hielpen PUM bij het genereren van inzichten, strategie, design, contentcreatie en development.

Doel

Voor een internationale netwerkorganisatie als PUM is het belangrijk om een modern digitaal platform te hebben om in contact te blijven met de doelgroepen. Met name het aantrekken van nieuwe experts en partners was een focuspunt. Hierbij was er extra aandacht voor het aantrekken van jongere en vrouwelijke experts.

De bestaande website was ontwikkeld in Drupal 7. Een platform met end-of-life-status waardoor het design, de gebruiksvriendelijkheid en security niet meer voldeed aan de laatste standaarden.

Resultaat

Het resultaat is een website die duidelijk communiceert waar PUM voor staat. Het interactieontwerp is ingericht op het aantrekken van bedrijven in ontwikkelingslanden, strategische partners en nieuwe experts.

Uiteraard voldoet de website aan de meest moderne standaarden op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, online marketing, branding en security. De website heeft een optimale performance bij instabiele internetverbindingen, omdat er veel traffic naar de website komt vanuit ontwikkelingslanden. We maakten bovendien koppelingen met externe systemen van PUM, zoals een naadloze integratie tussen de website en het CRM-systeem.

In de resultaten zien we dat bezoekers 34% langer op de website blijven en dat het bouncepercentage daalde met 38%.

Sessieduur: +34%
Verbetering bounce: 38%

Overige informatie

De aanpak

Strategie

Voor de digitale strategie van PUM werkten we een business-model-canvas uit en definieerden we de why, how & what. Vervolgens werkten we de doelgroepen uit op basis van hun jobs to be done. Daardoor kregen we een beeld van de twijfels van de experts om vrijwilliger te worden en drempels van bedrijven om advies te vragen.

Om de doelstellingen te kunnen meten, faciliteerden we een KPI-sessie. In het interactie- en visueel ontwerp vertaalden we PUM’s huisstijl naar een digitale identiteit.

Na de designfase ontwikkelden we de backend van de website op basis van een Headless CMS-opzet. Voor het CMS kozen we voor Drupal 8, omdat de contentbeheerders van PUM al gewend waren aan dit systeem. Dankzij de Headless CMS-opzet konden we ook in landen met minder stabiel internet de gewenste performance halen. Als onderdeel van development is er ook een koppeling gemaakt tussen met het CRM-systeem van PUM, waardoor de informatie van formulieren op de website direct in het CRM verschijnt.

We ondersteunden PUM uitgebreid bij het bepalen en maken van de content voor de nieuwe website. We onderzochten eerst hoe de content op de huidige website gebruikt werd. Vervolgens bepaalden we met een zoekwoordenonderzoek welke woorden en thema’s belangrijk zijn voor een maximale SEO-impact.

Met een nieuwe tone-of-voice, die de positionering van PUM versterkt, herschreven we de hoofdpagina’s en assisteerden we bij het redigeren van de overige content. Voor de visuele content kozen we voor een moderne en frisse uitstraling om jongere en vrouwelijke experts meer aan te spreken.

+ Voeg case toe