Een frisse kijk op PWN

Omschrijving

PWN is hét drinkwaterbedrijf en dé natuurbeheerder van Noord-Holland en waarborgt continu de beschikbaarheid van zuiver drinkwater. Maar PWN doet méér en om dit beter onder de aandacht te brengen werd Synetic ingeschakeld om hun publieke website te verbeteren.

Doel

Gezond leven staat voorop bij PWN. Alles draait bij het bedrijf weliswaar om water, maar de natuur speelt hierin een zeer belangrijke rol. Vandaar de pay off Puur - Water en Natuur. De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening en PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de flora en fauna hiervan gewaarborgd blijft.

Deze synergie tussen water en natuur wilde PWN online beter tot uiting brengen, waarbij een heldere communicatie een van de speerpunten was. Op deze manier moest de belangrijkste doelstelling gerealiseerd worden, namelijk dat 80% van het klantcontact online plaatsvindt.

Resultaat

Uit de beschikbare stijlgids kwam al snel naar voren dat er sprake was van een gebroken online huisstijl. Dit is opgelost door de bestaande huisstijl in te delen in vijf brandstyles, waarbij de bestaande iconenset van PWN is verrijkt en geoptimaliseerd.

Een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe website is de interactieve storingenkaart. Hierop worden alle actuele storingen met bijpassende status en aanvullende informatie weergegeven.

Verder is er een slimme koppeling richting SAP geschreven. PWN gebruikt SAP voor het verzamelen van klantinformatie. Mede dankzij deze koppeling en de nieuwe website is het online klantcontact significant verbeterd.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Overige informatie

Synetic

Haarlem
Synetic
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe