Elders

Omschrijving

Elders is een Virtual Reality concept gericht op ouderen. Vereenzaming en isolatie onder ouderen is een steeds groter wordend probleem en lastig op te lossen omdat mentaal drempels steeds groter worden en mobiliteit onder ouderen steeds uitdagender. Een inspirerende reis ligt helaas voor veel ouderen niet binnen handbereik.

Doel

Sociale isolatie en eenzaamheid zijn niet alleen een sociaal probleem, maar ook een economische kwestie. Zo zijn er meer dan 1.500.000 eenzame ouderen in Nederland, waarvan 200.000 worden geclassificeerd als extreem eenzaam. Eenzaamheid is volgens zekere academici schadelijker dan het roken van 15 sigaretten per dag. Bovendien hebben eenzame ouderen 64% meer kans om dementie te ontwikkelen - een ziekte die in Nederland meer dan €5 miljard kost op jaarbasis. Eenzaamheid zorgt daarnaast voor een lagere weerbaarheid tegen ziektes en een langzamer herstel, mede doordat eenzame ouderen vaak niet meer het gevoel hebben dat ze nog ‘meedoen in de maatschappij’.

In samenwerking met Xtra en Gemeente Den Haag is de ambitie neergezet om op innovatieve wijze te kijken naar een manier om hier iets aan te doen.

Resultaat

Elders is een product dat in wijkcentra kan worden geplaatst. Daarnaast is er een mobiele versie van Elders ontwikkeld waarbij wijkconsulenten die bij ouderen thuis komen een VR bril kunnen gebruiken. Deze bril met speciaal ontwikkelde app bevat verschillende 360 graden belevingen rondom het wijkcentra in de buurt. De video’s spelen in op diverse bekende obstakels en laten zien dat het niet alleen makkelijk is om eens een wijkcentra te bezoeken, maar ook erg leuk. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die wijkcentra opzoeken minder snel geïsoleerd raken, dus veel winst kan worden behaald om in een vroeg stadium ouderen te mobiliseren.

Meer dan 100 klinische onderzoeken laten de positieve werking van VR op chronische pijn, angst en depressie zien. Uit onderzoek waarop wij Elders hebben gebaseerd blijkt dat ouderen VR mentaal accepteren. Zij trainen er hun autobiografisch geheugen mee terwijl angsten gradueel afnemen. Dit is essentieel, aangezien bij ouderen de cognitieve kwaliteit om mentale beelden te visualiseren continu afneemt - mede vanwege de eenzijdigheid van hun omgeving. Het verbeteren van deze cognitieve functie draagt bij aan het welzijn tijdens het ouder worden.

Achter Elders gaat een complexe wereld van voortschrijdend onderzoek schuil die duidelijk maakt dat Virtual Reality op andere wijze door het brein wordt opgepikt dan conventionele methoden.

Elders laat zien dat je Virtual Reality technologie verder kan brengen dan simpelweg entertainment. Elders tovert een glimlach op de gezichten van ouderen en tegelijkertijd laat het een levensechte ervaring achter die normaal gesproken niet zo eenvoudig bereikt had kunnen worden.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Overige informatie

In 2016 is voor het eerst door ons geëxperimenteerd met een prototype in een wijkcentra in Den Haag. Naar aanleiding van deze test en resultaten is besloten om grootschalig een project op te tuigen. In de zomer van 2017 is een eerste versie van het product uitgerold bij 3 wijkcentra in Den Haag.

In 2018 wordt doorontwikkeld aan Elders. Er wordt geïnvesteerd in een mobiele/kleinere versie van Elders. Dit zal ons in staat stellen om Elders op veel meer plaatsen uit te rollen doordat het makkelijker wordt een apparaat aan te schaffen en te plaatsen in een wijkcentra. Daarnaast worden de kosten beperkt door er minder complexe hardware nodig is.

Q42

Den Haag
Q42
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe