Eneco’s samenwerkomgeving is niet voor, maar van medewerkers

Omschrijving

In de veranderende energiemarkt maakt Eneco een transitie door van een energieleverancier, naar een partner die haar klanten adviseert over het opwekken van energie, inzicht geeft en innovatieve en besparende producten en diensten levert. Dit is een ‘co-creatie’ proces wat wordt ondersteund door een digitale collaboratieomgeving voor alle Eneco medewerkers.

Doel

Eneco heeft voor het ‘nieuwe intranet’ de volgende doelstellingen gedefinieerd:
1. Online slimmer samenwerken
2. Bijdragen aan Transformatie en Performance
3. Geen losse platforms: één portaal
4. Voor iedereen, altijd en overal bereikbaar (responsive)
5. Sociaal volledig integreren
6. De Eneco Groep faciliteren vanuit één backoffice
7. Buiten naar binnen halen
8. Een Start-je-dag pagina bereiken
9. Sturen op adoptie van medewerkers
Die laatste is cruciaal voor het succes van het portaal en het struikelblok bij het eerdere intranet gebleken. Macaw is de enige aanbiedende partij die voor Eneco uitgedacht heeft hoe medewerkers dit portaal zullen gaan gebruiken en omarmen. Eneco heeft de verwachting dat hun nieuwe partner hen daarin ook optimaal begeleidt. De samenwerking tussen Macaw en Eneco gaat met dat uitgangspunt van start. Macaw adviseert Eneco om ook een aantal andere functionaliteiten te bouwen dan vooraf in de RFP bedacht, omdat eerdere ervaring aantoont welke functionaliteiten wel en niet bijdragen aan de gebruikerservaring en daarmee de adoptie zullen bespoedigen.

Resultaat

Via workshops is een ‘blauwdruk’ aan medewerkers uitgevraagd. Vragen als: ‘Hoe zoek je? Wat heb je nodig in je rol? Welk nieuws wil je zien?’ en tactieken als gebruikerstests en paperprototyping betrekken de Eneco medewerker direct en maken het project echt User Centric.

Een agile proces resulteert begin 2016 in een 1ste versie van het portaal in de Eneco huisstijl met apart kanaal voor Joulz en Stedin, vervolgens een 2de versie in Eneco Group huisstijl waarbij ook de afsplitsing van Stedin wordt meegenomen. De O365suite is ingericht middels user-profiling. De User Friendly interface is ontstaan in co-creatie met de medewerkers en gepersonaliseerd op rol, afdeling en samenwerk-activiteit. De helder ontworpen startpagina geeft ingang naar zowel de samenwerkomgeving, het sociale kanaal (Yammer), HR zaken als het corporate nieuws van Eneco. Het portaal is echt op maat gemaakt, maar zo modulair dat veel hergebruik mogelijk is. Het te configureren medewerkersdashboard biedt toegang tot alle benodigde applicaties.

De interne omgeving van Eneco heet dan ook ‘Start je Dag’.

In het afgelopen jaar is er langs een userboard met daarin een dwarsdoorsnede van dertig medewerkers van Eneco doorontwikkeld. Medewerkers die deel uitmaken van de userboard zijn ook verzameld in een online community. Met enquêtes, discussies en gedeelde presentaties geven zij regelmatig feedback op de doorontwikkeling.

De medewerkerstevredenheid is een punt verhoogd en het engagement (verhouding tussen passief en actief bezoek) is 3 punten gestegen sinds de livegang en diverse adoptie-acties. Daarmee zijn de doelen behaald en is het platform een belangrijk maar vooral meetbaar kanaal.

Overige informatie

Maand / jaar publicatie:
januari 2016 versie 1 – December 2016 versie 2

+ Voeg case toe