Field in a Box - visuele content strategie

Omschrijving

Field in a box™ is een baanbrekend initiatief op het gebied van community development. Een concrete totaaloplossing die een betaalbare en duurzame sportaccommodatie koppelt aan de Global Goals van de VN. Kansarme kinderen krijgen hierdoor een duurzame toekomst. C4Real visualiseerde dit prestigieuze project op onderscheidende manieren voor wereldwijde vermarkting.

Doel

Een product lanceren in een nieuwe markt is lastig. Daarom vroeg TenCate hulp aan C4Real om de verschillende doelgroepen visueel te begeleiden in hun customer journey.

Deze mensen moeten op verschillende niveaus (why, how en what) overtuigd worden om informatie aan te vragen of het product te kopen.
Natuurlijk is de concrete doelstelling producten verkopen. Maar TenCate begrijpt heel goed dat het hier gaat om een product dat eerst uitgelegd moet worden. De vraag moet nog gecreëerd worden. Vandaar dat er eerst op emotioneel (why) niveau moet worden gevisualiseerd wat de totaaloplossing inhoudt en wat de rol ervan is voor de community, voordat geïnteresseerden een concreet veld op basis van hun eigen wensen in elkaar kunnen gaan zetten.

Een belangrijk doel is dat potentiële klanten met een online interactieve 3D product configurator het veld helemaal kunnen aanpassen aan hun specifieke wensen. Voor de belangstellende koper wordt visueel precies duidelijk hoe het eindresultaat gaat worden van de door hen gekozen configuratie. Zo gaat het product veel meer leven, omdat het aansluit bij de doelen en wensen van de geïnteresseerde. Vervolgens krijgt de klant een overzicht van de productspecificaties en 3D plaatjes van de door hem gekozen configuratie toe gemaild. Gelijktijdig ontvangt de salesafdeling van Field in a box een signaal, zodat zij de lead goed kunnen opvolgen.

Resultaat

Het succes voor Field in a box™ is op verschillende niveaus waar te nemen. Het initiatief is pas gestart en er zijn nu al drie velden verkocht in Madrid, Delhi en Zuid Afrika. Ook de bewustwording binnen de eigen organisatie, bij CSR managers van bedrijven en bij ngo’s is enorm verbeterd. C4Real heeft bijgedragen aan het huidige resultaat door de ontwikkeling van de visuele communicatiestrategie en bijhorende visuele middelen. De middelen die zijn ingezet:

Awareness-film - https://youtu.be/58BZ57o7qeo

Dit is een feelgood film voor NGO’s en bedrijven die laat zien wat de rol en impact van een sportveld kan zijn voor kansarme kinderen. Hiervoor heeft C4Real in India opnames gemaakt met de daadwerkelijke doelgroep van het product: kinderen in sloppenwijken die zich sportief en sociaal willen ontwikkelen.


3D productanimatie - https://youtu.be/ZMuxHzQFvuY

Met de productanimatie worden alle mogelijkheden en functies gevisualiseerd. Deze 3D animatie maakt het product concreet en speelt in op de behoeften van NGO’s en de corporate social responsibility behoeftes van bedrijven.


3D product explorer - http://bit.ly/2mxlXdy

Met een online interactieve 3D product explorer kan de doelgroep op een innovatieve manier het veld bekijken in hun internetbrowser en aanpassen naar hun eigen branding. Op deze manier krijgt de doelgroep een visueel middel in handen die zij kunnen gebruiken om intern draagvlak te creëren en meer awareness door het op social media te delen.


3D product configurator

Deze interne online interactieve 3D product configurator laat sales mederwerkers samen met klanten het systeem configureren.

Overige informatie

C4Real is de uitdaging aangegaan om voor een extreem strak budget het concept, een awareness film in India, een 3D product animatie, een interactieve 3D product explorer en een 3D product configurator te ontwikkelen binnen een tijdsbestek van 5 maanden. Door creatief te zijn met allerlei resources en tactieken is dit uiteindelijk gelukt. Een content campagne waar we trots op zijn.

+ Voeg case toe