FleuraMetz' B2B commerce platform

Omschrijving

FleuraMetz, een internationale full-service in sierteeltproducten, zocht naar manieren om haar online B2B-strategie gestalte te geven, op een manier die recht deed aan de wensen van telers en afnemers. Het resultaat is een B2B-commerce platform dat past bij een sector waarin de handel razendsnel is en de handelswaar bederfelijk is.

Doel

De uitdaging was een platform te bouwen (website, iOS & Android app) dat in de bloemenwereld vooruitstrevend durfde te zijn, zonder de sectorspecifieke cultuur uit het oog te verliezen. Online koppelen van vraag en aanbod werd in deze sector al gedaan, maar niet zo grootschalig en frictieloos als op FleuraMetz’ platform. De combinatie van snelle online sales van vaak dagverse sierteeltproducten met een groot gebruikersgemak voor bloemisten wereldwijd, maakt dit platform uniek.

FleuraMetz lanceerde het platform om leading te worden in online sierteelt verkoop. Daarvoor catalogiseert zij dagelijks rond de 8.000 producten: bloemen, planten en accessoires (potten, voeding, verpakkingen, etc.), die gelokaliseerd beschikbaar zijn voor klanten in 62 landen wereldwijd. Voor China is vanwege de afwijkende betaal flow een aparte app ontwikkeld die los staat van de webshop, maar op dezelfde data draait.

Omdat het platform vraag en aanbod online en in real-time bij elkaar brengt, zijn er twee doelgroepen. Enerzijds telers/kwekers, die erbij gebaat zijn hun product zo snel en prettig mogelijk te verhandelen, anderzijds de afnemers: bloemisten en groothandels in sierteelt producten.

Resultaat

De handel in sierteeltproducten wordt gekenmerkt door snelheid, en het B2B commerce platform reflecteert dat. Aan de achterkant zijn de systemen van kwekers direct verbonden aan het platform, zodat vers aanbod real time getoond kan worden. Aan de voorkant krijgt de gebruiker slimme selecties te zien die deels zijn gebaseerd op gebruikersprofielen, maar verder draaien om het aanbod van dat moment. Ook wordt rekening gehouden met regionale verschillen in gebruik: het systeem is zo opgezet dat white-labelling mogelijk is, om gemakkelijk ‘lokale’ webshops te genereren en dashboards aan te passen op de wensen van een klant.

Voor het maken van een platform dat aansluit bij de sector, werd gekozen voor een stapsgewijze benadering. Van belang is op te merken dat het design en development team van Triple blijvend ingebed zijn in de projectteams van FleuraMetz: alleen door specialisten op beide terreinen continue samen te laten werken, werd een product ontwikkeld dat werkt voor de sector. Verder werd intensief gesproken en getest met gebruikers aan zowel vraag- en aanbodkant, om het gebruiksgemak blijvend te optimaliseren.

FleuraMetz catalogiseert voor het platform dagelijks 8.000 producten, waarvan het leeuwendeel dagvers is, en maakt ze beschikbaar voor 35.000+ betalende klanten in 62 aangesloten landen wereldwijd. De webshop werd in 2019 via desktop meer dan 52.000 keer gebruikt, en via de app (iOS en Android) meer dan 27.000 keer. In 2019 werden er meer dan 14.600 orderregels per dag geplaatst, waarvan 3.700 via de app en 10.900 via de webshop.

Overige informatie

Het FleuraMetz platform is gebouwd rond de soms zeer specifieke wensen, behoeften en (handels) cultuur van de wereldwijde sierteeltsector. Deze voor de Nederlandse economie belangrijke sector ondervindt groeiende concurrentie van opkomende markten en is daarom gebaat bij innovatie. FleuraMetz’ platform geeft daar richting aan: enerzijds door goed te luisteren naar de wensen van de sector, anderzijds door met Triple in een open gesprek te gaan over de mogelijkheden op het gebied van platform building, inzet van AI en andere, van de norm afwijkende tooling. De open dialoog die zo ontstond, tussen specialisten op alle betrokken terreinen, gaf het project - ondanks de omvangrijke en vluchtige handel, de 62 landen die worden bediend en de 11 talen die worden aangeboden - een realistische scope, en een uitkomst die voor alle partijen als zeer succesvol wordt beschouwd.

Triple

Alkmaar
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe