Geïntegreerd online platform voor CNV Vakmensen

Omschrijving

CNV Vakmensen maakt deel uit van de vakbond CNV en komt op voor de belangen van 135.000 leden. Ze hebben al jaren te kampen met teruglopende ledenaantallen en vonden het tijd voor actie. Daarin onderkenden ze het belang van hun online aanwezigheid en interactie aldaar.

Doel

CNV Vakmensen ziet dat de wereld aan het veranderen is. Mensen kijken tegenwoordig anders naar het belang van een vakbond dan vroeger. En dat betekende teruglopende ledenaantallen. Het was tijd voor een herdefiniëring van wat CNV Vakmensen kon betekenen voor hun leden, maar ook niet-leden. Terug naar de basis, dus. Waar voegt de vakbond waarde toe? Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe kunnen we dat samenbrengen?

Vanuit die basis is gekeken naar online tools die konden helpen bij het werven van nieuwe leden en het beter servicen van bestaande leden.

Persoonlijker & meer interactie
CNV Vakmensen wilde vooral persoonlijker gaan communiceren en meer interactie uitlokken. Zij zien ook dat de wereld van nu vraagt om het faciliteren van mensen in hun eigen verantwoordelijkheid in plaats van ze alles uit handen nemen. Mensen worden mobieler en flexibeler; dat vraagt om een andere aanpak dan vroeger.

Dit past ook bij hun missie; "een bijdrage leveren aan een samenleving waarin rechtvaardigheid, duurzaamheid, naastenliefde, verantwoordelijkheid en solidariteit leidende begrippen zijn". De rode draad in alle online producten is steeds "het gesprek" en "elkaar helpen".

Multi-channel doelgroepspecifieke benadering
Er is heel bewust gekozen voor een strategie over meerdere kanalen die informatie zo precies mogelijk en op het meest gunstige moment bij specifieke doelgroepen krijgt. En dat zijn zowel leden als niet-leden.
Op die manier is CNV Vakmensen steeds dichtbij hun gebruikers en willen ze zo goed mogelijk de toegevoegde waarde laten zien van CNV als vakbond.

Resultaat

Er werd gekozen voor een uiterst doelgroepspecifieke benadering over verschillende kanalen, allemaal aangesloten op een overkoepelend Sitecore-platform.

Websites
Eerst werd de corporate website www.cnvvakmensen.nl volledig vernieuwd zodat deze beter aansloot bij de wensen van de bezoekers. Gelijk hierna werd dit uitgebreid met MijnCNV; persoonlijke profielen voor gebruikers.
Hierna werden er verschillende aanvullende diensten uitgerold. www.jamesvandevakbond.nl biedt advies en aanvullende diensten over loopbaanontwikkeling. NEXTNOW richt zich specifiek op jongeren, geeft informatie die past bij hun belevingswereld en nodigt jongeren uit de bond te proberen.

Eind 2015 ging de community www.jeachterban.nl online; hier kunnen leden en niet-leden terecht met al hun vragen over werk en inkomen. De leden van de community helpen elkaar onder de vleugels van CNV Vakmensen. Dit concept is inmiddels uitgerold naar andere takken binnen CNV.

Apps
De app Vorstverlet geeft mensen die buiten werken een seintje als de vorstverletregeling van kracht is en adviseert in het geval van een dreigend conflict, terwijl de app Koffiegeld chauffeurs helpt de juiste onkostenvergoeding te krijgen. Zij kunnen hun onkosten bijhouden in de app en vergelijken met hun loonstrook. Als hierin iets niet klopt, kan de chauffeur gelijk in contact komen met een specialist van de vakbond.

Resultaat 2015
- 42% meer bezoeken op cnvvakmensen.nl
- 1271 nieuwe leden (doel was 1000)
- online registratie toegenomen met 120%
- 20% van de leden is onder de 25 (NEXTNOW)
- 400+ vragen op www.jeachterban.nl binnen twee maanden
- 268.629 downloads van een CAO, stijging van 230%
- 9025 unieke “MijnCNV” registraties
- 2011 chatgesprekken
- Daling van portokosten met 55%
- Stijging van klanttevredenheid naar 7,7

Overige informatie

Alle producten zijn ontwikkeld middels scrum en nog steeds werken we dagelijks samen aan nieuwe producten en verbeteringen aan de bestaande producten. In heel korte tijd is erg veel werk verzet met mooie resultaten. Sleutel in dit proces was echt het eerst onderzoeken van bestaansrecht en toegevoegde waarde en die uitkomsten koppelen aan de behoeften van specifieke gebruikersgroepen.

De case gaat verder dan losse websites en apps, het is heel bewust een geïntegreerde strategie. De producten zijn allemaal live gegaan tussen juli 2014 en november 2015.

+ Voeg case toe