Goed op weg

Omschrijving

Goedopweg: een elearning omgeving voor vrijwilligers die oudpapier en karton inzamelen. Waar veiligheidsregels in hapklare brokjes aan praktijksituaties gekoppeld worden en gamification zorgt voor engagement. Met navigatie gekoppeld aan Google maps waar de cursist in een vrachtwagen langs routes rijdt met echte situaties en echte beelden. Doorgaan, Opletten of Corrigeren?

Doel

Het O&O fonds AMb wil dat er op een veilige en eenduidige manier oud papier en karton ingezameld wordt. Het gaat hierbij om het opleiden van honderden medewerkers en 50-60K vrijwilligers van diverse verschillende type verenigingen, van religieuze verenigingen tot sportverenigingen. Maar hoe bereik je vele duizenden vrijwilligers en hoe laat je ze de veiligheidsregels goed in zich opnemen?

Het inzamelen van OPK is misschien wel te vergelijken met iemand die auto rijdt: of je het nu vaak doet of slechts één keer per jaar; je moet feilloos kunnen deelnemen aan het verkeer en in verschillende situaties snel de juiste handelingen verrichten. Bij het trainen van dit soort situaties is het essentieel om regels en voorschriften zo praktisch en concreet mogelijk aan te leren.

Hierbij moet de vrijwilliger steeds drie componenten uitvoeren:
1) zien wat er speelt (observatie)
2) weten wat de relevante regels zijn (kennis)
3) het juiste doen (toepassing)

We ontwikkelde een leeromgeving waar de cursist met de inzamelwagen langs diverse situaties rijdt. Hier moet hij na het zien van een foto van een situatie telkens de keuze maken, Doorgaan, Opletten of Corrigeren. Een echte route, herkenbare beelden, game elementen maakten de leeromgeving aantrekkelijk en zorgt voor acceptatie onder alle deelnemers.

Doel
• Motiveer de doelgroep die beperkte tijd maakt voor de cursus
• Breng ook regels onder de aandacht die niet altijd van toepassing zijn
• Maak just in time learning mogelijk

Resultaat

Of vrijwilligers het nu vaak doen of zelden, graag doen of niet, één ding blijft onveranderd: het inzamelen van oudpapier en karton door vrijwilligers moet veilig en goed worden uitgevoerd. De inzamelaars lopen en rijden op de openbare weg, tussen langsrijdende auto’s, fietsers en brommers. Vaak in het donker. De combinatie van vrijwilligers enerzijds en het belang van het naleven van de veiligheidsregels anderzijds, wakkert de noodzaak voor een goede, universele en krachtige veiligheidstraining aan. Zodat niet alleen de professionals, maar ook alle duizenden vrijwilligers goed op weg gaan.

Het resultaat is een elearning waarmee vrijwilligers overal en op ieder moment de cursus kunnen volgen en een certificaat behalen. Door de principes van microlearning toe te passen, de regels op te knippen in behapbare blokjes, en ze te presenteren met grote foto’s wordt het makkelijker voor de doelgroep om de regels te onthouden en op te roepen als ze de situatie herkennen. Door de toevoeging van gamification elementen voegen we o.a. score in combinatie met snelheid van handelen toe aan de leerervaring.

Cijfers volgen nog.

Overige informatie

Design
De vrijwilliger wordt in de elearning omgeving, net als in de werkelijkheid, meegenomen langs diverse routes en stops. Bij iedere stop waar oud papier opgehaald wordt, wordt een andere situatie in beeld gebracht met een foto. Bij de foto wordt een korte situatieschets gegeven met telkens drie dezelfde antwoord opties: Doorgaan, Opletten of Corrigeren.

De meeste regels behoeven geen nadere toelichting en zijn zeer recht-toe-recht-aan (bv identiteitsbewijs meenemen, maar één persoon per treeplank). Gezien de beperkte tijd wordt daar niet lang over uitgeweid; het is een kwestie van oefenen en goed inprenten. Op deze stops krijgt de cursist een verdieping met meer informatie aangeboden.

Bij de te kiezen routes is gebruik gemaakt van een integratie met Google Maps in de stad of omgeving waar de vrijwilliger werkt, dit zorgt voor herkenning van verschillende situaties. Op de route zijn route stops gemarkeerd. Er zijn 4 routes.

Gamification
In de elearning zijn diverse elementen van gamification toegepast, deze zijn relevant gemaakt voor het werk en de handelingen van de vrijwilligers. Zo worden er bijvoorbeeld bij iedere vraag die goed beantwoord wordt punten gegeven, deze punten zijn vertaald naar kilo’s oud-papier.
Bij de oefenvragen speelt ook het element tijd een rol, beantwoord je de vragen sneller dan krijg je meer punten. Zo dwingen we de cursist om snel situaties in te schatten en snel te handelen. Na drie oefen routes komt de toets, hierbij is geen tijdsdruk en kan de cursist altijd terug grijpen op de regels voordat hij / zij een antwoord

RMMBR

Amsterdam
RMMBR
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe