Hardloopsupporter

Omschrijving

Nationale-Nederlanden helpt mensen bij het bereiken van hun persoonlijke doelen. Hoe? Heel effectief. Met de spraakmakende Hardloopsupporter verrasten we deelnemers aan de NN Marathon Rotterdam bij het 34 kilometerpunt met persoonlijke aanmoedigingsvideo’s van familie, vrienden en collega’s. Letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug op weg naar de finish.

Doel

Iedere Nederlander is weer anders. We spreken dezelfde taal, hebben dezelfde trekjes of gewoontes. Maar onze levens zijn totaal verschillend qua werk, gezin of vrijetijdsbesteding. Nationale-Nederlanden is al meer dan 170 jaar vertrouwd met al die verschillende Nederlanders. Daarom voert Nationale-Nederlanden de campagne ‘Er is maar één Nederlander zoals jij’, waarbij persoonlijke service die perfect aansluit op de levens en persoonlijke wensen en doelen van alle Nederlanders centraal staat. De wereld van hardlopen sluit daar mooi op aan. Want voor ruim anderhalf miljoen Nederlanders speelt hardlopen een belangrijke rol. Hardlopen is bij uitstek een sport die mensen beoefenen om een doel te bereiken. Nationale-Nederlanden helpt als sponsor binnen het hardloopdomein een breed publiek bij het bereiken van sportieve doelen. Zo wil Nationale-Nederlanden ook bij de NN Marathon Rotterdam - het grootste eendaagse sportevenement van Nederland – mensen op een positieve en relevante manier verbinden met het merk.

Voor de Hardloopsupporter zijn de doelstellingen verdeeld over drie verschillende categorieën:

Merkdoelstellingen
Het realiseren van een significant hogere merkwaardering (t.o.v. Nederland representatief) onder mensen die in aanraking komen met de Hardloopsupporter middels media.

Interactie-doelstelling
Realiseren van minimaal 100.000 positieve social interacties. Gemeten vanaf de start van de campagne tot één week na de NN Marathon Rotterdam.

Deelname-doelstelling
Minimaal 4.500 ingezonden aanmoedigingsvideo’s.

Resultaat

De Hardloopsupporter heeft haar uitwerking niet gemist. Nooit eerder werden lopers op het zwaarste punt van de marathon op deze schaal verrast met persoonlijke aanmoedigingsvideo’s van hun dierbaren. Maar de Hardloopsupporter is niet alleen vernieuwend qua concept. Ook op het gebied van technologie en data zijn er nieuwe wegen bewandeld. Er werd speciale software ontwikkeld om de geüploade video’s te koppelen aan de startnummers van lopers. De intelligente algoritmes binnen deze software bepaalden vervolgens tijdens de marathon op basis van real-time data welke aanmoedigingsvideo wanneer werd getoond. Met de Hardloopsupporter wisten we hardlopers door de slimme inzet van technologie écht te helpen. Zo werd op een passende manier invulling gegeven aan de ambitie van Nationale-Nederlanden om mensen op een persoonlijke manier te helpen bij het bereiken van hun (sportieve) doel(en). Uiteindelijk leidde de Hardloopsupporter tot de volgende behaalde resultaten per doelstelling:

Merkdoelstellingen:
Mensen die in aanraking zijn gekomen met de Hardloopsupporter middels media waarderen het merk Nationale-Nederlanden significant hoger. Het gaat hier om een uplift van 11,3% (bron: Blauw Research)

Interactiedoelstelling
126.918 positieve social interacties gegenereerd met content omtrent de Hardloopsupporter (bron: intern onderzoek).

Deelnamedoelstelling
6.952 ingezonden aanmoedigingsvideo’s op een deelnemersaantal van 16.805 (bron: intern onderzoek).

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Triple Double sportmarketing, Golazo

Overige informatie

De NN Marathon Rotterdam is voor Nationale-Nederlanden hét moment om op passende wijze invulling te geven aan haar merkbelofte en het hoofdsponsorschap van dit evenement. De Hardloopsupporter ontstond vanuit de inzichten dat familie en vrienden buitengewoon betrokken zijn bij de aanstaande prestatie van een marathonloper, het gedeelte tussen het 32 en 37 kilometerpunt bekend als het zwaarste stuk van het parcours en de huidige technologische mogelijkheden (chip in startnummer) kansen biedt om persoonlijke content uit te serveren.

Een verfijnde social media advertising strategie (met custom audiences) op de kanalen van Marathon Rotterdam en Nationale-Nederlanden resulteerde voor Nationale Nederlanden in de hoogste conversieratio ooit. Nationale-Nederlanden ontwikkelde voor de Hardloopsupporter een zeer gebruiksvriendelijk online platform, waar in alle communicatie naar verwezen werd. Hier konden supporters hun aanmoedigingsvideo’s via telefoon, tablet of laptop insturen. De geüploade video’s werden gekoppeld aan het startnummer van de deelnemers. In het startnummer zit een chip die connectie maakt met een ‘tracking mat’ wanneer een deelnemer hier op het parcours overheen loopt. Door algoritmes in de software, aangepast aan de snelheid van de loper, kreeg de desbetreffende deelnemer de voor hem of haar ingezonden aanmoedigingsvideo precies op het juiste moment te zien op het eerstvolgende scherm langs het parcours.

De Hardloopsupporter was een doorslaand succes. Niet alleen vanwege het bereiken van gestelde merk-, interactie- en deelnamedoelstellingen, maar vooral vanwege de onbetaalbare reacties van de deelnemers. Met de Hardloopsupporter wisten we hardlopers écht te helpen. Het gaf hen de juiste energie om ook die laatste kilometers te voltooien.

+ Voeg case toe