Buma/Stemra Interactive Reporting Player

Omschrijving

Buma/Stemra is de organisatie van en voor alle liedjesschrijvers (tekst en muziek), producers en uitgevers in Nederland. In totaal zijn er meer dan 28.000 muziekmakers bij Buma/Stemra aangesloten. Buma/Stemra wil maximale transparantie richting deze 28.000 muziekmakers over het beleid en de resultaten bewerkstelligen.

Doel

Elk jaar legt Buma/Stemra verantwoording af aan alle stakeholders. Dit doen zij door een jaarverslag te publiceren en deze toe te lichten tijdens de algemene ledenvergadering. Gezien een recente cultuuromslag heeft het leadership aangegeven duidelijker en transparanter te willen zijn over het gevoerde beleid en de resultaten. Het bereik van de traditionele manier (jaarverslag) van reporting was te laag. Dit terwijl het als collectieve beheersorganisatie in ieders belang is zo veel mogelijk stakeholders te bereiken. Buma/Stemra heeft aan Merkelijkheid gevraagd een platform te ontwikkelen dat maximaal inzichtelijk maakt waar de organisatie mee bezig is, waar deze naartoe onderweg is en dat de resultaten (cijfers) in een meerjarenperspectief plaatst. Daarnaast moest het platform geschikt zijn voor iedere stakeholdergroep, zowel degene die op zoek is naar de kern (quick overview) als voor degene op zoek naar diepgaandere informatie. Een andere eis was dat het platform ook toekomstbestendig moest zijn, zodat ook toekomstige en tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van beleid en financials eenvoudig op het platform gecommuniceerd worden. Inmiddels is ook het 2019 halfjaarbericht geplaatst.

Resultaat

Het resultaat is een online interactive reporting player geworden. Deze is live gegaan in Q1 2019. De look and feel van de player refereert aan de core business van de organisatie, muziek. Dit is terug te vinden in een Spotify-ish opzet van het design (boxed view). Een van de grote uitdagingen was dat wij ons als bureau als doel hadden gesteld dat de applicatie ook op mobile moest werken. Wij hebben veel online corporate reporting omgevingen gezien waar op een interactieve manier data wordt gepresenteerd die slechts op grotere schermen (devices) werken en vonden een beperking in usability een "no go". Het is ons gelukt, het werkt op alle schermen en devices. Van een metersgroot scherm bij de ALV tot aan een mobiele telefoon. Buma/Stemra heeft van verschillende stakeholders erg positieve feedback ontvangen over deze nieuwe en innovatieve manier van stakeholdercommunicatie. De complexiteit is afgenomen en de transparantie is toegenomen.

Het platform bestaat uit een animatie (jaaroverzicht 2018) en verschillende overzichtelijke contentblokken met elke keer een belangrijk thema zoals toelichting van het bestuur, opbrengsten met mogelijkheden om door te klikken naar voorgaande verslagjaren of andere elementen. Zowel geconsolideerd als Buma/Stemra (totaal) als van Buma en Stemra los.

Het platform beschikt over een Wordpress CMS en Buma/Stemra kan zelf data toevoegen of wijzigen.

Bezoekers kunnen zelf de volgorde bepalen, maar door op de "play" knop te drukken krijgt de bezoeker alle elementen stapsgewijs te zien en de preselected volgorde.

Overige informatie

Er is ook een module ontwikkeld om bepaalde elementen (tegels) uit het dashboard te exporteren (dynamisch) naar bijvoorbeeld LinkedIn. Op die manier kan Buma/Stemra nog beter met haar stakeholders communiceren maar ook bepaalde belangrijke events (budget, resultaten, ontwikkelingen) benadrukken en delen.

Te vinden op https://jaarverslag.bumastemra.nl/#/

Merkelijkheid was verantwoordelijk voor het concept, het design, website development en het projectmanagement. Daarnaast hebben we ook een stuk tekstredactie mogen verzorgen en de vormgeving van de PDF van de te downloaden verslagen. Er is samengewerkt met een externe animator voor de animatie.

Inmiddels is in 2020 een nieuwe omgeving met een nieuw design gelanceerd. Hierbij is de usability nog verder verbeterd.

https://merkelijkheid.nl is een full service marketing bureau waar de positionering altijd centraal staat.

Merkelijkheid

Amstelveen
Merkelijkheid
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe