Jouw handelplstform

Omschrijving

Today’s Brokers heeft aan ons gevraagd meer awareness te kweken rondom het nieuwe product.

Achtergronden van deze case

Om dit te bewerkstelligen hebben we de actiesite Jouwhandelsplatform.nl ontwikkeld. Deze actiesite had een dubbele functie. Ten eerste het beter bekend maken van haar nieuwe handelsplatform en ten tweede het verzamelen van nuttige data met betrekking tot de werking.

De bestaande handelsplatformen zijn allemaal ontwikkeld door professionals. Niet eerder is er echt geluisterd naar de wensen van gebruikers. Hier heeft Today's met 11EN1 nu verandering in gebracht.

Met behulp van het zogenoemde crowdsourcen worden gebruikers betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe platform. Met een incentive hebben we gepoogd de aandacht van potentiële nieuwe gebruikers te trekken. Om dit kracht bij te zetten werd de actiesite ondersteund door diverse nieuwsbrieven en bannercampagnes.

Jouwhandelsplatform.nl biedt gebruikers de gelegenheid de voor hen drie belangrijkste eigenschappen van zijn of haar ideale handelsplatform aan te geven. Bezoekers kunnen daarbij ook een toelichting schrijven of hun ervaring delen via een YouTube-filmpje. Als incentive wordt de beste inzending beloond met een flinke korting op de transacties.

Doel

Met de verworven informatie moet het voor Today's tevens eenvoudiger zijn het ideale handelsplatform te ontwikkelen.

Resultaat

Wij hebben met het concept jouwhandelsplatform de awareness zodanig vergroot dat er nu al meer dan 330 prospects zijn binnen gekomen. Met de suggesties en de tips van de bezoekers wordt een optimaal en stabiel handelsplatform gebouwd dat uitblinkt in gebruikersvriendelijkheid.

Naast de vele aanmeldingen is de aandacht ook de media niet ontgaan, waaronder de Telegraaf, Fx, Beursplaza en andere beursgerelateerde websites.
De actie is nog gaande aangezien de lancering nog moet plaatsvinden.

+ Voeg case toe