Kennisnet Jeugd - NJI

Omschrijving

In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft Yard Internet het kennisplatform ‘Kennisnet Jeugd’ ontwikkeld. Dit platform zet zich in om beleidsmakers en jeugdzorgprofessionals die met de onderwerpen transitie en transformatie op het gebied van jeugd te maken hebben te verbinden.

Doel

De doelstelling van NJI kennisnet is om professionals uit het hele land met dezelfde vraagstukken rondom de thema’s transitie en transformatie met elkaar te verbinden. Professionals hebben door alle veranderingen op het gebied van jeugd nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen en hebben behoefte aan kennisdeling, samenwerking en ontmoeting. Aan Yard is gevraagd dit proces in een platform te faciliteren en te zorgen voor een online omgeving met bijpassende functionaliteiten die kennisdeling en interactiviteit stimuleren.
Belangrijk hierin is dat bestaande en nieuwe content van het NJI, verrijkt wordt met kennis en ervaringen van professionals uit het veld. Deze interactieve kenniscommunity is een broedplaats van kennis en ervaringen (nieuwtjes, blogs, agenda-items, polls, praktijkvoorbeelden) die op een snelle manier gedeeld en getoetst kan worden met andere professionals van verschillende organisaties. Op deze manier worden grenzen tussen organisaties vervaagd en worden ze dichter tot elkaar gebracht. De verrijkte kennis kan weer ingezet worden voor beleidsdoeleinden. Het NJI werkt met het 4 V model en wilde deze methodiek ook op een goede manier laten terugkomen op het online kennisplatform.
4 V-model wordt toegepast binnen veel kennisinstituten en ondersteunt het proces in het verzamelen, verspreiden, valideren en verrijken van content.

De doelgroep van het platform bestaat uit professionals van gemeente, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, justitie, kinderopvang, welzijn en zorg. Zij worden gematched op basis van expertise, achtergrond en interesses.
De verwachting van het NJI is ruimschoots behaald, inmiddels ontmoeten ruim 4000 Professionals elkaar online, werken met elkaar samen aan protocollen en stellen vragen aan elkaar in de rubriek vraag & antwoord.

Resultaat

Bij de totstandkoming van dit platform werd de doelgroep actief betrokken.
Belangrijk voor het succes van deze kenniscommunity is het ‘intelligente’ matchingsmechanisme. Bij Linkedin vindt matching plaats op basis van gemeenschappelijke vrienden. Bij dit platform vindt matching plaats op basis van kennis en expertise. Dit betekent dat professionals die elkaar niet kennen, maar die vakinhoudelijk wat aan elkaar hebben, met elkaar in contact gebracht worden. Dit bevordert de participatiegraad enorm. Matching op basis van kennis betekent ook dat de professional informatie krijgt toegestuurd op basis van zijn interesse.

Er is gekozen voor een 'open' platform: 80% van de inhoud is openbaar. Zonder een account te hebben leest men lopende discussies, praktijkvoorbeelden, en antwoorden op vraagstukken van experts.

De openheid van het platform verlaagt de drempel tot participatie, verhoogt de traffic vanuit Google en stimuleert om aan discussies deel te nemen. Dit beleid en deze inrichting hebben sinds de lancering in februari 2014 geleid tot bijna 4.000 geregistreerde professionals, meer dan 10.000 posts en meer dan 600.000 views.
Uit onderzoek blijkt dat een community op zichzelf staat als minimaal 9% van de leden bijdraagt (actief iets post). Op kennisnet jeugd draagt 16,5 % van de professionals actief bij en en deelt zijn kennis. 79% keert regelmatig terug.
Het is lastig om de ROI in geld uit te drukken. Als een professional dank zij dit platform 10 minuten per maand minder hoeft te zoeken naar informatie, dan betekent dit een behoorlijke kostenbesparing. Of dit daadwerkelijk zo is, is helaas niet onderzocht.

+ Voeg case toe