Klik

Omschrijving

Het hoge aantal uitkeringsgerechtigden en het grote aantal openstaande vacatures is in veel gemeenten een probleem. Arbeidsmarktregio Drenthe bedacht een oplossing in de vorm van een matchingsapp om uitkeringsgerechtigden en werkgevers bij elkaar te brengen. Move4Mobile werd gevraagd om deze oplossing te ontwerpen èn ontwikkelen.

Doel

In de regio Drenthe zijn veel uitkeringsgerechtigden en ook veel openstaande vacatures. Openstaande vacatures worden niet altijd vervuld omdat de vacature-eisen niet altijd voor 100% overeenkomen met de vaardigheden die een uitkeringsgerechtigde in zijn profiel heeft ingevuld. Dit houdt echter niet in dat hij of zij ongeschikt is voor een bepaalde functie. In veel gevallen kunnen zij ook in aanmerking komen voor banen waarvoor ze niet zijn opgeleid. De vraag aan Move4Mobile was daarom: kunnen jullie een slimme oplossing maken in de vorm van een app, die uitkeringsgerechtigden en werkgevers met elkaar matcht op basis van vaardigheden?

Resultaat

Move4Mobile ontwierp en ontwikkelde een native Android- en iPhone-app met de naam Klik. Waarom die naam? Eigenlijk om twee redenen: de app vertelt je in hoeverre iemand een klik heeft met de vacature op basis van zijn zelf-ingevulde kennis- en vaardighedenprofiel. Daarnaast kan de gebruiker met 1 klik solliciteren op de functie.

Om vacatures aan te bieden waarbij de matchingskans groot is, hebben we voor de account- en klantmanagers een webportal ontwikkeld waarin intelligent user profiling is verwerkt. Het algoritme zoekt patronen in de soft en hard skills van kandidaten. Door het stellen van vragen op basis van de gestelde functie-eisen uit een vacature wordt het profiel van de kandidaten verrijkt. De gebruiker krijgt een pushnotificatie op zijn telefoon met het bericht dat er een vraag voor hem klaar staat. Het betreft veelal een meerkeuzevraag die met één klik te beantwoorden is. De antwoorden worden toegevoegd aan zijn gebruiksprofiel, waarna het systeem nog beter een match kan maken met openstaande vacatures. Uitkeringsgerechtigden leveren op deze manier een actieve bijdrage in het zoeken naar de juiste baan.

De arbeidsmarktregio Drenthe had de wens een systeem te ontwikkelen waarbij een uitkeringsgerechtigde openstaande vacatures kan inzien, maar waar hij ook gewezen wordt op vacatures die voor hem van belang kunnen zijn. Daarnaast wordt er van de doelgroep een proactieve houding verwacht in het zoeken naar een baan. Het platform Klik helpt alle stakeholders bij deze doelstellingen.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Overige informatie

'De eerste uitwerking van ons idee door Move4Mobile ging al veel verder dan we zelf voor ogen hadden.'

'Wij kwamen met een idee om onze klanten binnen de arbeidsmarktregio Drenthe een grotere rol te geven in hun weg naar werk. De eerste uitwerking door Move4Mobile gaf ons idee gelijk meer body. Het heeft geresulteerd in een gebruiksvriendelijke app die eenvoud uitstraalt. Iedereen kan ermee aan de slag!'

Marcel Berends - Projectleider Klik, Arbeidsmarktregio Drenthe

+ Voeg case toe