Mijn U-center: Digitale Zorgpioniers (Drupal Splash Award)

Omschrijving

Meer regie voor cliënten over hun behandeltraject? De app Mijn U-center maakt dit mogelijk. Deze app versterkt de positie van U-center als één van de pioniers in het GGZ-landschap in het digitaal ontsluiten van medische gegevens.

Doel

U-center is een bijzondere kliniek voor psychotherapeutische behandelingen, gelegen in het Limburgse Heuvelland. GGZ-instellingen als U-center moeten in 2020 vanwege nieuwe wetgeving cliënten digitaal toegang geven tot hun medische gegevens. Een deel van het zorgproces van het centrum was daarom al gedigitaliseerd, maar er werd toch nog gebruik gemaakt van verschillende (papieren) formats.

U-center wilde de volgende stap zetten: Hoe kunnen we het volledige zorgproces digitaal inzichtelijk maken voor de cliënt, op een gebruiksvriendelijke manier, via één format? Bovendien zou verdere digitalisering een kostenbesparing en efficiëntieslag voor U-center betekenen.

De vraag die de opdrachtgever uiteindelijk stelde, was: Hoe kunnen we klantenbinding vergroten en patiënttevredenheid verbeteren, door de patiënt regie te geven in het zorgproces, via een gebruiksvriendelijke digitale oplossing?

Resultaat

Mijn U-center geeft inzicht in het eigen behandeltraject, door directe toegang tot de online behandelomgeving. Cliënten kunnen een dagboek bijhouden en hebben toegang tot een aanbod van cursussen, coaching en informatie voor verdieping. Alles wordt tweetalig aangeboden, vanwege de internationale cliëntenpopulatie. Bovendien is er veel zorg besteed aan het waarborgen van privacy en veiligheid.

Ook na het verblijf in de kliniek, biedt Mijn U-center alle ruimte om contact te onderhouden. Dat gaat hand in hand met face-to-face meetings, want ervaring leert dat lotgenotencontact gekoesterd wordt. Zo ontstaat een meer duurzame relatie tussen U-center en de community van ex-cliënten. Daarmee introduceert Mijn U-center in één klap een nieuw en uitermate effectief communicatie- en saleskanaal voor uitbehandelde cliënten.

Maar wat betekent Mijn U-center voor de GGZ-instelling zelf? Het automatiseren en digitaliseren van het zorgproces levert een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing voor de behandelaar op, omdat processen ‘slim’ verwerkt worden. Bovendien is de keuze voor een app zelfs duurzaam, want er is afscheid genomen van het gebruik van papieren middelen om het zorgproces te documenteren.

Overige informatie

Tom Schiphof (Mijn U-center): "Mijn U-center wordt positief gewaardeerd door cliënten en medewerkers. Het levert een kosten- en tijdsbesparing op en is ook nog eens duurzame oplossing, omdat het de papieren methodes vervangt en bestaande digitale oplossingen samenbrengt. Bovendien is het nu veel makkelijker voor onze cliënten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie en zicht te houden op hun behandeling."

Betawerk

Heerlen
Betawerk
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe