MijnDeur2.0

Omschrijving

Het platform berkvens.mijndeur.nl laat kopers van nieuwbouwwoningen eenvoudig deursets in hun nieuwe woning samenstellen. Zeer gebruiksvriendelijk, dankzij een unieke deurenconfigurator, direct gekoppeld aan de productiesystemen van Berkvens. Hiermee worden kopers door hun nieuwe woning begeleid en zien zij alle mogelijke keuzes in fraaie realtime gegeneerde (CGI) afbeeldingen.

Doel

Ontwikkel een custom platform dat Berkvens in staat stelt om deuren van een low-interest product te transformeren naar een gezichtsbepalend onderdeel van de nieuwbouwwoning. De deur, de deurklink en de deurlijsten - alles moest volledig naar eigen wens van de koper - aangepast kunnen worden.

De kwaliteit van de preview van de configuratie moest kopers stimuleren hun standaard deuren te upgraden naar een deur met meerwaarde. Waarom? Traditiegetrouw zijn deuren één van de sluitposten van een nieuwe woning, hoewel er gemiddeld minimaal 8 deuren in elk nieuwbouwhuis zitten. Waarmee deuren volgens Berkvens juist echt karakter geven aan nieuwbouwhuizen.

Drie doelgroepen bepalen hoe het ‘Mijn Deur’ platform dient te functioneren. Ten eerste natuurlijk de koper van een nieuwe woning, ten tweede de aannemer/projectontwikkelaar en tot slot Berkvens zelf. Al deze groepen hebben een eigen online omgeving die door middel van technische bepalingen met elkaar communiceren.

Berkvens richt per nieuwbouwproject een omgeving in met assortiment, opties, prijzen en technische mogelijkheden. Deze setup kan de aannemer naar wens aanpassen met passende opties per doelgroep. Woningkopers ontvangen een persoonlijke URL, waar de koper deursets kan samenstellen en bestellen. De aannemer kan hun voortgang online volgen en op basis hiervan hulp bieden waar nodig.

Woningkopers hebben zicht op alle opties/mogelijkheden/prijs per deur en per ruimte in 3D (real-time gegenereerd). Ook kunnen zij hun samengestelde deuren in een bepaalde omgeving laten tonen voor meer gevoel bij het eindbeeld. Op de overzichtspagina zien zij overzichtelijk alle geconfigureerde deuren inclusief totaalprijs.

Resultaat

1. Conversieverhoging van +100%. Conversie, wanneer iemand kiest om de standaard deur te upgraden, bepaalt voor Berkvens het succes van een project. Waar in Mijn Deur 1.0 zo’n 40% een upgrade deed, werd in de pilot al een conversie gemeten van 81%. Een stijging van 100%! Inmiddels zijn ruim 16 van de grootste aannemers in de woningbouw aangesloten en hebben we nu 27 projecten lopen, met bijna 1000 woningen. In juni van dit jaar zullen er al 60 nieuwbouwprojecten aangesloten zijn op het Mijn Deur 2.0 platform.

Meer details over groei en omzet kunnen we niet prijsgeven uit concurrentieoverwegingen.

2. Van complexe, uitgebreide productdata naar gebruiksvriendelijke en snelle keuze-interface. Berkvens biedt ruim 1.000.000 combinaties van deuren, kozijnen en klinken. Sommige keuzes worden per project vooraf bepaald in het assortiment; het gros pas tijdens de configuratie (real-time). Dit is nu een soepel keuzeproces waarbij Mijn Deur gebruikers helpt en zorgt dat het deurmodel altijd passend is met het kozijn volgens het first time right principe.

3. Van veel persoonlijke begeleiding naar sterk groeiende digitale self-service. Aannemers en kopers van woningen zijn meer in controle. Onderlinge afhankelijkheden over setups en bepalingen over prijs, assortiment, technische mogelijkheden worden volcontinu ‘onder water’ gecheckt en tegen elkaar weggestreept. Hierdoor kunnen adviseurs waarde toevoegen in plaats van problemen oplossen.

4. Van massaproductie naar custom-productie. Mijn Deur 2.0 zorgt ervoor dat eindgebruikers deuren volledig individueel kunnen samenstellen. We genereren ook samenstellingen die foutloos zijn en direct in productie genomen kunnen worden.

Overige informatie

Mijn Deur 2.0 heeft gezorgd voor diverse organisationele transformaties:
- De dienstverlening voor Berkvens én aannemers verschoof van telefonisch/persoonlijk naar digitaal.
- Ook zijn alle databronnen (assortiment, prijs, technische afhankelijkheden, project/personen etc.) voor het eerst volledig aan elkaar verbonden. De user-interface is het topje van de ijsberg; onder water wordt enorm veel informatie uitgewisseld (data in het ERP, het prijsmodel, de real-time gegenereerde beelden en de project- en personendata).

Er is 1,5 jaar lang met een dedicated scrum-team (deels op locatie bij Berkvens deursystemen) gewerkt aan de realisatie van dit maatwerk project. Hierbij waren betrokken de programmamanager, product-owner en drie developers van Berkvens en een volledig team van zes man sterk vanuit Have A Nice Day (strategie, UX-design, front-end, back-end).

Grote Nederlandse projectontwikkelaars zijn enthousiast. Zo is het platform inmiddels gekoppeld met 2 bekende digitale bouwdossiers (volgjewoning.nl & homeDNA) waar grote aannemers gebruik van maken. Hiermee kunnen gebruikers vanuit hun eigen bouwdossier middels SSO bij ons inloggen etc.


Intracto Digital Agency

Herentals
Intracto Digital Agency
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe