Ministerie van Veiligheid en Justitie

Omschrijving

Een hybride mobiele applicatie voor smartphones en tablets voor Min. VenJ (Android en iOS)

Achtergronden van deze case

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De beleidsterreinen van Veiligheid en Justitie kunnen rekenen op een brede maatschappelijke belangstelling. Eén van de doelstellingen van de communicatiestrategie van Min. VenJ is informatie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Doel

Min. VenJ wilde een app laten ontwikkelen met als doel om burgers en professionals overal en altijd via een centraal punt toegang te geven tot actuele/populaire informatie over de beleidsterreinen van Min. VenJ.

Resultaat

De app is ontwikkeld voor smartphones en tablets voor de mobiele platformen iOS en Android. Hiermee wordt op dit moment ruim twee derde van de markt bereikt. De gratis app staat met een gemiddelde van 4,5 ster rating in de app stores.

+ Voeg case toe