Momento - Met de voortgang van nu.

Omschrijving

In 2018 hebben alle basisschoolleerkrachten in Nederland gratis toegang tot Momento: een digitaal methoden- en vakoverstijgend dashboard. Samen met partners en uitgevers is Heutink een nieuwe branche-initiatief gestart om de administratieve last bij leerkrachten te verminderen en om beter te anticiperen op de behoeften van leerlingen.

Doel

De vraag naar een totaaloplossing op het gebied van digitaal leren in het basisonderwijs neemt toe. Veel leerkrachten en schoolteams zijn op zoek naar oplossingen om kinderen meer op maat en adaptiever uit te kunnen dagen, of juist extra oefeningen te kunnen geven op leerdoelen. Om meer te kunnen personaliseren en op de juiste momenten de juiste aandacht te kunnen geven aan hun leerlingen.

Zo worden de beste digitale leermiddelen en content door verschillende uitgevers aan scholen aangeboden met ieder hun eigen omgeving. Wat als de uitkomsten en resultaten overzichtelijk in één dashboard worden gepresenteerd en leerkrachten nog steeds volgens hun eigen visie zelf kunnen bepalen met welke methoden zij willen werken?

Een tweede uitdaging is de toenemende werkdruk in het onderwijs. Leerkrachten krijgen steeds meer administratieve taken toebedeeld vanuit de organisatie en wetgeving. Wat als de werkdruk verminderd kan worden?
Als derde blijft de inzet van de juiste ICT middelen een uitdaging in het onderwijs. Wat als de leerkrachten zelf snelle devices kunnen kiezen voor een aantrekkelijke prijs?

Vanuit deze vragen uit de markt is Heutink samen met een aantal partners en de grote uitgevers dit branche-initiatief gestart om de administratieve last te verminderen en om leerkrachten de tools te geven om in de dagelijkse onderwijspraktijk beter te anticiperen op de behoeften van leerlingen. Een dashboard wat in een paar kliks oefen- en toetsinzichten geeft, de basis voor handelingsplannen. Aan De Nieuwe Zaak de vraag om te helpen met het ontwerp en de UX van dit digitale dashboard.

Resultaat

Het Momento dashboard biedt de leerkracht realtime inzage in de oefen- of toetsresultaten van de hele groep. Per vakgebied of per periode en met een duidelijke indeling in niveau is in één oogopslag helder (via stoplichtsysteem) welke leerlingen uit de groep de stof voldoende beheersen en welke leerlingen hulp nodig hebben. Per leerling is er meer gedetailleerde informatie te bekijken. Welke opdrachten vond hij of zij moeilijk? Of waar kan de leerling juist meer uitdaging gebruiken? Als laatste kan de leerkracht naar de omgeving van de uitgeverij voor een nog fijnmaziger overzicht van de leerresultaten per leerling. Deze informatie, gekoppeld met de analyse van de leerkracht, vormt de basis voor handelingsplannen. Eén omgeving voor verschillende digitale leermethoden.

Om dit initiatief tussen Heutink en hun partners als nieuwe speler te lanceren had dit dashboard een naam en een gezicht nodig. Dit nieuwe merk moest een brede doelgroep aanspreken: alle leerkrachten in het basisonderwijs in Nederland. De Nieuwe Zaak bedacht de naam Momento. Een speelse afkorting van ’monitor voor mentoren’. Samen met de pay-off ‘de voortgang van nu’, een passend logo en een frisse huisstijl zag Momento het levenslicht. Klaar voor het nu en voor de toekomst.

Via een agile werkwijze tekende De Nieuwe Zaak voor het grafisch concept, de UX en de ontwikkeling van de prototypes van het dashboard welke gezamenlijk zijn getest en geoptimaliseerd met eindgebruikers.

Naast het dashboard ontwikkelende De Nieuwe Zaak ook verschillende communicatiemiddelen (saleskit/printmateriaal/website/brandvideo etc.) om de consistentie over alle kanalen zowel on- als offline te waarborgen.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Overige informatie

"Voor het Momento project waren wij op zoek naar een partij die veel gevoel heeft voor interactie design en écht in de huid van een leerkracht kan kruipen. Het succes van dit dashboard voor leerkrachten wordt namelijk grotendeels bepaald door de gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid in de dagelijkse onderwijspraktijk. Een partij die ‘keep it simple’ als geen ander verstaat. Omdat Momento een branche initiatief van meerdere partners is, zochten we daarnaast een partij die in staat is om de vele stakeholders via de juiste kanalen van relevante boodschappen te voorzien. In De Nieuwe Zaak vonden we deze partij! ”
Maartje Schel – Heutink Groep

Momento is sinds 1 januari 2018 gratis beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland.

De Nieuwe Zaak

Zwolle
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe