Palliatieve Zorg App

Omschrijving

Palliatieve zorg is zorg die van toepassing is wanneer genezing niet (meer) mogelijk is. Het richt zich dus op het geven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. M2mobi ontwikkelde voor VGZ en IKNL een app (iOS en Android) die alle praktische informatie over deze zorg binnen handbereik stelt.

Doel

VGZ houdt jaarlijks een wedstrijd voor innovatieve ideeën in de zorg genaamd VoorGoedeZorg. Deze wedstrijd heeft elke keer een ander thema. In 2014, was dat Palliatieve zorg. Palliatieve zorg, is zorg die van toepassing is wanneer genezing niet (meer) mogelijk is. Het richt zich dus op het geven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Marije Brul won de ideeënwedstrijd met haar idee ‘Regionale app Palliatieve zorg voor huisartsen’. Marije bedacht dat het heel nuttig zou zijn voor de huisartsen als ze alle praktische informatie binnen handbereik konden hebben middels één simpele mobiele app voor iOS en Android.

De informatiebronnen met betrekking tot palliatieve zorg zijn over veel verschillende kanalen verspreid. Zo is er onder andere veel informatie te vinden op websites als IKNL Oncoline, Pallialine, KNMG, Netwerk Palliatieve zorg en bestaat er een zakboekje van Palliatief formularium. Wij zagen de uitdaging om deze hoeveelheid informatie te structureren naar 1 informatiebron: een mobiele app.

Een andere uitdaging was het maken van een intuitief en simpel design. Huisartsen krijgen niet dagelijks te maken met palliatieve patiënten. Een app die mensen niet dagelijks zullen gebruiken moet om die reden een lage leercurve hebben bij gebruik. Al bij de eerste ervaring met de app, op zowel iOS als Android devices, moet de gebruiker makkelijk kunnen navigeren en de gezochte informatie snel kunnen vinden.

Resultaat

IKNL beschikt over de nodige informatie omtrent palliatieve zorg. Dit hebben zij eerder verwerkt in het ‘Zakboekje palliatieve zorg’. Dit zakboekje is nu vertaald naar een gebruiksvriendelijke mobiele app, waarbij IKNL en de ‘Participerende Netwerken Palliatieve Zorg’ alle informatie verzorgen. Deze informatie kan door alle regio’s worden aangeleverd in het Content Management Systeem (CMS) Contentful, zonder dat er enige aanpassingen nodig zijn in de app. Het CMS is zo ingericht dat alle 67 regio’s hun informatie ‘live’ kunnen aanleveren.

Naast alle content waar de huisartsen gemakkelijk doorheen kunnen zoeken, zijn er ook andere functionaliteiten beschikbaar, zoals het vinden van medicatie tabellen, checklists, voorlichtingsfolders en handige links. Vindt de arts iets wat hij vaker kan gebruiken, dan kan hij dit opslaan als favoriet. Wil de arts een folder of andere informatie delen met zijn patiënt? Dan kan dat rechtstreeks vanuit de app. Tenslotte kan de huisarts ook direct zien waar in de directe omgeving nog bedden vrij zijn voor zijn patiënten, als de betreffende regio deze informatie beschikbaar stelt. Al deze informatie is helder en herkenbaar vormgegeven zodat de gebruiker al bij een eerste gebruik direkt de juiste informatie kan vinden.

Overige informatie

De app voor iOS is volledig in Swift ontwikkeld. Bijzonder was ook de nauwe samenwerking met alle betrokkenen vanuit VGZ, IKNL en met de winnares Marije Brul. Zij waren allen zeer betrokken, wat het voor ons makkelijker maakte om een app te maken die echt aansluit op de behoefte van de gebruiker. De eerste reacties zijn in ieder geval al lovend.

+ Voeg case toe