Privacy Waarborg

Omschrijving

Het Privacy Waarborg is een keurmerk dat uitgegeven wordt door DDMA. Met het Privacy Waarborg laten organisaties zien dat zij goed omgaan met data van klanten.DDMA vroeg ons om de site hiervan te vernieuwen.

Doel

Het doel van de nieuwe website is bedrijven te laten zien dat zij het Privacy Waarborg als USP kunnen inzetten. Waar voorheen de website een informatiebron was voor zowel consumenten als bedrijven, wil DDMA met de nieuwe website zich vooral richten op het aanspreken van bedrijven.

Resultaat

De oude website van het Privacy Waarborg had in feite twee ‘voordeuren’. Eén waarachter informatie voor consumenten te vinden was, en achter de andere stond alle informatie voor bedrijven. Men kwam binnen op het gedeelte voor consumenten. Hierdoor werd de focus voornamelijk gelegd op het informeren van consumenten.

Met de nieuwe website voor het Privacy Waarborg wil DDMA een hele nieuwe weg inslaan. De wens was een visueel aantrekkelijke website waarmee bedrijven overtuigd kunnen worden van de meerwaarde van het Privacy Waarborg. De doelstelling van de nieuwe website was dan ook heldere informatievoorziening omtrent het Privacy Waarborg, de voordelen uitlichten en uiteindelijk dus ook meer bedrijven die het Privacy Waarborg uitdragen. Daarom is er ook bewust gekozen om meer focus te leggen op bedrijven en af te stappen van de twee aparte onderdelen voor consumenten en bedrijven. Informatie voor consumenten is er nog steeds, maar zit nu onder één item in de hoofdnavigatie en daarmee minder prominent aanwezig.

Waar de insteek van de website voorheen eerder informatief was, is de insteek van de site nu duidelijk wervend. De voordelen van het Privacy Waarborg worden uitgebreid toegelicht en leden van DDMA worden ingezet als ambassadeurs door middel van video -en tekst testimonials.

Overige informatie

“Het Privacy Waarborg is voor onze vereniging een speerpunt. Met het Privacy Waarborg laten organisaties zien dat zij goed omgaan met data van klanten. Doel van de nieuwe website is bedrijven te laten zien dat zij het Privacy Waarborg als USP kunnen inzetten. Daar is Level Level in geslaagd door een site te bouwen met een heldere focus en een opmaak die esthetisch en professioneel is. In het proces moesten we daarvoor soms een aantal (moeilijke) keuzes maken. Minder volledig en uitgebreide teksten, minder menupagina's en een keuze voor een primair zakelijke doelgroep. In dit proces was Level Level een kritische sparringpartner. De samenwerking met Level Level heeft geleid tot een resultaat waar we trots op zijn.”

Jitty van Doodewaerd | Compliance Officer

Level Level

Rotterdam
Level Level
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe