RESPONSIVE WEBSHOP VOOR SMAAKVOL DESIGN

Omschrijving

De ultieme online productbeleving om zo de internationale groeiambitie te realiseren.

Achtergronden van deze case

- De klant van Functionals is niet alleen consument, maar ook de architect, stylist & de projectontwikkelaar.
- Functionals is internationaal: de webshop werkt in verschillende valuta.
- Ultieme klantbeleving vraagt om vooruitstrevende user experience.

Doel

Via haar webshop verkoopt Functionals rechtstreeks aan consumenten, maar bedient ze ook professionals zoals architecten en stylisten. Deze laatste groep bedienen we met een rijke download omgeving, online product customisatie en een inlog omgeving voor resellers.

Functionals levert direct en over de gehele wereld. Dit vraagt om een webshop die kan werken met verschillende valuta en internationale shippingkosten. Resellers van Functionals producten krijgen inzicht in hun levervoorwaarden.

We zetten in op een ongeëvenaarde digitale ervaring van het merk en het product. Zowel op desktop als op smartphone en tablet. Daarvoor maken gebruik van ondermeer parallax scrolling en een swipe die ook op non-toach schermen werkt.

Resultaat

DE ULTIEME ONLINE PRODUCTBELEVING
Samen met het team van Functionals realiseerden we het strategisch concept van de webshop en hebben we ons verdiept in de verschillende doelgroepen van Functionals. Door middel van prototype testing hebben we het concept gevalideerd bij de doelgroep en hebben we onze keuzes verder aangescherpt. Ook het design en de technische realisatie van de responsive webshop is door Jungle Minds uitgevoerd.

Sinds zomer 2013 is de nieuwe webshop live: www.functionals.eu

+ Voeg case toe