Skil

Omschrijving

Skil bestond uit drie websites met 12 jaar aan content en productinformatie in 28 talen. De vraag was of het mogelijk was om deze drie dites samen te voegen tot één platform.

Om de grote hoeveelheid content goed te kunnen weergeven moest er nagedacht worden over een nieuwe content strategie.

Doel

Begin 2015 kwam Skil bij Madia met de opdracht hun ‘versnipperde’ platform te centraliseren in één omgeving. Dit project, door Skil “One Skil World” gedoopt, moest Skil klaar maken voor de digitale toekomst, het beheer vereenvoudigen, conversie verhogen én kosten besparen. De door Skil geformuleerde knelpunten waren;

- De versnipperde oplossing maakte online marketing investeringen duur en inefficiënt
- Een gescheiden webshop, website en DIY content verzwakte de online merkbeleving
- Het succes van de DIY content droeg niet maximaal bij aan de conversie
- De ICT opzet, middels meerdere verschillende CMS systemen en templates, beperkte de performance
- Webshop en e-tailer opzet beperkte de online conversie mogelijkheden
- Het gebrek aan consistentie bij alle ‘touchpoints’

Resultaat

Eén Platform:
Skil bestond online uit verschillen platformen: een algemene website, een product catalogus en een Do-It-Yourself platform. Ieder van deze platformen was ontwikkeld voor één bepaald doel. We stelde onszelf de vraag: hoe kunnen we de doelen handhaven in één nieuw platform en tevens een extra stap zetten door de onderdelen elkaar te laten versterken?

Content integratie en beheer:
Het samenvoegen van platformen resulteert in een grote hoeveelheid aan content en content soorten zoals 12 jaar product informatie, DIY informatie waaronder stappenplannen, gereedschapsgebruik en klustips én producthandleidingen. Daarbij was deze content beschikbaar in 28 verschillende talen. Deze content diende eenvoudig beheert en geïntegreerd te kunnen worden binnen het nieuwe platform.

Drieendertig landen:
Skil Europe is verantwoordelijk voor heel Europa en een aantal landen daarbuiten zoals de Arabisch Emiraten en Zuid Afrika. De nieuwe omgeving moest daarom in 33 landen en 28 talen opgezet worden.

Niet alle producten worden in alle landen aangeboden. Ook zijn er alternatieve producten bijvoorbeeld sprake is van afwijkende stekkers.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Overige informatie

Madia is trots op het resultaat. Samen met Skil is er een platform ontwikkeld dat aan alle verwachtingen en gestelde doelen heeft voldaan.

Skil heeft nu letterlijk de beschikken over een digitale “One Skil World” waarin alle functionaliteit samenkomt in één platform én waarmee alle kanalen kunnen worden bedient.

Madia

Eindhoven
Madia
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.

Disciplines

Type oplossing

Tags

+ Voeg case toe