SNS Bank

Omschrijving

Drempelvrij online bankieren voor iedereen toegankelijk bij SNS Bank.

Achtergronden van deze case

Info.nl is sinds 2006 partner van SNS Bank in haar online ambities. Online verkoop en zervice zijn een cruciaal onderdeel van de vernieuwde contact- en distributiestrategie. De nieuwe online dienstverlening van SNS Bank laat de bezoeker zelfstandig keuzes makenen biedt persoonlijk relevante content, gebaseerd op het Virtuele Warmte Model.

Resultaat

Het is nu online mogelijk allerlei servicehandelingen te regelen, waarvoor men vroeger naar het bankkantoor moest. Sinds de nieuwe website is het bezoekersaantal verdubbeld, de conversie van diverse spaarproducten verhoogd en voor direct afsluitbare producten is het aandeel van het online kanaal sterk gestegen. ''Toegankelijkheid is belangrijk bij SNS Bank. Bij de ontwikkeling van de website is het 'Waarmerk drempelvrij.nl' een belangrijk uitgangpunt geweest. Iedereen moet op een toegankelijke manier online kunnen bankieren bij SNS Bank,'' Arie Koornneef, hoofd Marketing.

+ Voeg case toe