Socialmedia-activatie MMID

Omschrijving

MMID Group is een industrieel ontwerpbureau in Delft, met enkele vestigingen in Duitsland. Dat heeft gevolgen voor de homogeniteit binnen de organisatie.
Met relevante content en een strategische aanpak van de socialmedia-activatie legde RauwCC de basis voor een groter saamhorigheidsgevoel, ondanks de cultuur- en taalverschillen.

Doel

De opdrachtgever had te maken met groeistuipen. In korte tijd nam zowel de orderportefeuille als de personele bezetting sterk toe. Er was de wens om (ook) op social media professioneel vertegenwoordigd te zijn, met als doel om de wij-cultuur te versterken en de zichtbaarheid van de groep via andere kanalen (anders dan offline en de website) te versterken voor zowel nieuwe klanten als collega’s.
Verwachting: meer contact tussen (buitenlandse) collega's, meer interactie via social, meer positieve aandacht genereren bij potentiële opdrachtgevers.

Resultaat

Begin 2015 startten we het traject voor MMID met een interne enquête om erachter te komen wat er leefde binnen de organisatie.
Eenvoudige vragen met belangrijke antwoorden. Antwoorden die een basis vormden voor een gedegen socialmediastrategie.
Het advies dat hieruit voortvloeide resulteerde in een plan van aanpak en een contentkalender, gekoppeld aan de marketingagenda van MMID.

Concreet betekende dat de invoering van enkele vaste rubrieken op social media en structurele en incidentele aandacht voor branchenieuws, eigen nieuws, sponsoractiviteiten en andere evenementen.

Resultaten:
Facebook blonk niet uit door spectaculaire groei, wel deed het veel goed als middel voor de interne betrokkenheid. Ook posts over het sponsoren van sporters dat MMID veel doet, had een positief effect. De IPM-score had een ongekend hoog niveau. Veel fans hebben is niet (altijd) de succesfactor: de IPM-score, die de engagement meet, is van veel groter belang.
LinkedIn was veruit het best scorende en ook best passende platform. Samen met haar Duitse tegenhanger Xing bereikten we daar de meeste groei (+25%) en engagement.
Twitter werkte vooral goed tijdens piekmomenten als (sport)evenementen. Door het aanhaken van betrokken medewerkers, gesponsorde teams of personen en relevante bedrijven was de interactie uitstekend te noemen.

Algemeen: het posten van content deden we steeds in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever.

Overige informatie

Achtergrond:
MMID Group is een industrieel ontwerpbureau met als basis Delft, met daarnaast meerdere vestigingen in Duitsland. Dat is geweldig, maar het heeft wel gevolgen voor de homogeniteit binnen de organisatie. Cultuur- en taalverschillen zorgen niet direct voor een vanzelfsprekend saamhorigheidsgevoel.

+ Voeg case toe