Socius Connect -Unieke community schaalt op dankzij software

Omschrijving

Socius Wonen is een jongerenhuisvester die leegstaande kantoren geschikt maakt voor bewoning. Het verbouwen van panden maar ook het beheren ervan regelen de bewoners helemaal zelf via het communityplatform Socius Connect. Connect is het onmisbare digitale hart van het initiatief dat inmiddels huisvesting biedt aan meer dan 2.000 bewoners.

Doel

Voor studenten, door studenten. Zo is Socius begonnen en dus weten ze precies wat jongeren willen: een betaalbare kamer, een schoon huis, leuke medebewoners en uiteraard snel internet. De eigen formule voor het verbouwen van panden waarbij bewoners zelf actief betrokken zijn werd een succes.

Door dat succes werd het noodzakelijk om een aantal processen te automatiseren. Data-uitwisseling tussen bijvoorbeeld administratie, klantenservice, onderhoud en het plannen van de bezetting was gecompliceerd en tijdrovend.

Ook het managen van de transformatie van een pand vergde langzamerhand teveel tijd en begeleiding. Studenten kunnen namelijk, in ruil voor huurkorting, meeklussen om hun nieuwe kamer naar wens te realiseren, maar doen dat wel onder toezicht van een aannemer die bovendien controleert of er voldoende uren is meegewerkt.

Na de transformatie blijft een aantal bewoners tegen vergoeding een rol spelen als eerste aanspreekpunt voor medebewoners en als beheerder om (een deel van) het gebouw en de omgeving veilig, leefbaar en schoon te houden. Ook die bewoners moeten aangestuurd worden.

Tot slot was er behoefte aan een portaal waar huurders goede informatie krijgen en al hun woonzaken zoveel mogelijk zelf kunnen regelen, om zo de druk op de administratie en klantenservice te verlichten.

Socius zocht voor het realiseren van dit project naar een partner die ondernemend mee kon denken, ook over een langere termijn, en die in staat zou zijn om een communityplatform stap voor stap in te voeren, zonder dat de bestaande bedrijfsvoering in het geding zou komen.

Resultaat

De webapplicatie Connect is nu het digitale hart van alle activiteiten en interacties van Socius Wonen en haar community.

Om de overgang vlekkeloos te laten verlopen zijn de verschillende bedrijfsonderdelen los van elkaar overgezet naar dit op maat gemaakte, snelle en robuuste systeem. Op het huurdersportaal kunnen bewoners zoveel mogelijk zaken zelf en met elkaar regelen. Dit bevordert het gevoel van zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

De melding van een storing komt automatisch terecht bij een onderhoudsbedrijf. De bewoner hoeft dus niet eerst naar de verhuurder maar maakt zelf direct een afspraak. Na afloop geven bewoner en leverancier elkaar via Connect een waarderingscijfer, waardoor alle partijen gebaat zijn bij een goede samenwerking.

Wanneer een kamer wordt opgezegd, start er automatisch een wervingscampagne waardoor er nauwelijks nog sprake is van leegstand. Bewoners kunnen via Connect hun nieuwe huisgenoten kiezen via openhuisdagen. Ook dat bevordert de saamhorigheid.

Door de actieve participatie van bewoners en omdat alle interacties verlopen via het communityplatform Connect, bespaart Socius 30% op de kosten. Het geld dat daarmee verdiend wordt gaat naar maatschappelijke projecten.

In 2017 is de bètafase definitief afgerond en is Socius Connect een volwaardig en compleet product geworden. Dankzij het systeem kan Socius Wonen probleemloos verder groeien en beheert ze nu 16 panden in onder andere Utrecht, Leiden, Amsterdam en Wageningen, met meer dan 2.000 bewoners en enkele duizenden op de wachtlijst. Voor het onderhoud wordt samengewerkt met zo’n 30 externe leveranciers.

Al deze stakeholders zijn met elkaar verbonden via één integrale webapplicatie: Socius Connect.

Overige informatie

Socius Wonen neemt haar maatschappelijke rol bijzonder serieus en is altijd op zoek naar mogelijkheden om daar verder inhoud aan te geven. Zo wordt bijvoorbeeld woonruimte beschikbaar gesteld voor kwetsbare jongeren, jonge statushouders en kunstenaars.

Ook ouderen wonen inmiddels in de panden van Socius. Een mooi maatschappelijk effect is dat jongeren het binnen deze unieke gemeenschap heel vanzelfsprekend vinden om hun oudere buren te helpen.

Met Socius Connect is de organisatie klaar voor verdere groei, nieuwe initiatieven en nog meer projecten met maatschappelijk effect.

+ Voeg case toe