Toegankelijke website voor iedereen op elk device

Omschrijving

“Laat aan onze doelgroep zien waarom de FNV nog steeds relevant is.” In co-creatie met de organisatie en eindgebruikers hebben we alle strategische stukken en belangen teruggebracht tot vijf concrete doelen. Deze doelen worden intern gedragen, zijn de backbone van de nieuwe website, en bovenal: de doelgroep begrijpt ze.

Doel

De FNV worstelde met het aantonen van het nut en de noodzaak van een vakbond anno nu. Vooral jongeren worden niet meer automatisch lid van een vakbond als ze gaan werken, waar dit vroeger heel normaal was. Terwijl de vakbond nog steeds van grote waarde is, zowel voor individuen als voor het collectief. Maar hoe leg je dat simpel uit in de taal van je doelgroep?

De uitdagingen voor werkenden van nu zijn anders dan vroeger. Denk aan de stijgende pensioenleeftijd, de veranderende arbeidsmarkt door robotisering en de energietransitie, het groeiende aantal flexibele contracten, toenemende werkdruk en burn-out, de gevolgen van marktwerking voor inkomen en zekerheid en de groeiende kloof tussen arm en rijk. De FNV zet zich op al deze onderwerpen in. Ze doen dus ontzettend veel voor ontzettend veel doelgroepen. Dit maakt het lastig om de kern van het verhaal van de FNV simpel en bondig uit te leggen. En als mensen je verhaal niet kunnen begrijpen, zien ze je relevantie niet. En worden ze geen lid.

De FNV vroeg theFactor.e om het verhaal van de FNV centraal te stellen in het ontwerp van de nieuwe website. Op een manier waar de interne organisatie zich in kan herkennen. En bovenal op een manier die de doelgroep kan begrijpen. En die het gevoel bij mensen oproept: ‘Hier wil ik bij horen.’

Resultaat

In een intensieve samenwerking met interne stakeholders en eindgebruikers heeft theFactor.e een aangescherpte missie en vijf concrete doelen gecreëerd. Deze missie en doelen maken glashelder waarom de FNV relevant is, en hoe ze zich inzet voor alle mensen in Nederland.

In een co-creatief proces hebben tientallen stakeholders actief samengewerkt om de aangescherpte missie en doelen te formuleren. We hebben een design sprint gewijd aan het verhaal van de FNV, en veel interviews gedaan. Dit zorgvuldige proces heeft ertoe geleid dat het resultaat intern breed gedragen wordt. Waar de opdracht zich in eerste instantie beperkte tot de communicatie op de website, worden de doelen inmiddels ook in de toekomstvisie van het bestuur gebruikt.

Doordat we bij iedere stap de eindgebruiker hebben betrokken, sluiten de nieuwe missie en doelen aan op de belevingswereld, de context en het taalniveau van de doelgroep. Niet alleen de templates maar ook specifiek de content is met tientallen mensen meerdere malen getest in ons mobiele usability-lab Billy. Compilatievideo’s van deze onderzoeken zijn breed in de organisatie gedeeld. Door deze constante feedbackloop met de doelgroep, heeft de organisatie echt de slag kunnen maken van zenden naar luisteren. Wat wil de doelgroep écht?

Alle content op de nieuwe www.fnv.nl is gekoppeld aan de doelen; de doelen zijn de ruggengraat van de nieuwe website. Zo zorgen we ervoor dat alles wat de FNV doet, voor de doelgroep makkelijk in de juiste context geplaatst kan worden. De meerwaarde van de FNV is zo in alle content duidelijk aanwezig.

theFactor.e

Groningen
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe