Uitlegvideo (Explanimation) grondstoffenschaarste

Omschrijving

NCDO vroeg 11EN1 een explanimation (uitlegvideo) te maken omtrent grondstoffenschaarste

Achtergronden van deze case

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking. NCDO gaat via verschillende multimedia kanalen OneWorld en Samsam het onderwerp grondstoffenschaarste onder de aandacht brengen.

Doel

Mensen informeren over grondstoffenschaarste en hoe we in onze dagelijkse werkelijkheid verbonden zijn met de rest van de wereld. Ook bevat de explanimation actieperspectieven voor in het dagelijks leven en/of werk.

Resultaat

De combinatie van beeld en geluid heeft het mogelijk gemaakt om voor NCDO veel informatie in korte tijd en met veel impact te communiceren. De explanimation is met behulp van socialmedia makkelijk te delen en heeft inmiddels meer dan 7000 views.

+ Voeg case toe