Umenz Zorgportals

Omschrijving

In 2014 heeft Yard voor opdrachtgever Umenz een interactieve zorgportal ontwikkeld. Deze zorgportal is een generieke apothekerswebsite die met een druk op de knop voor een apotheker kan worden uitgerold. De website is door de apotheker naar wens in te richten door gebruik te maken van een CMS.

Doel

De informatiebehoefte van zorgconsumenten beperkt zich niet tot de huisartsenpraktijk of de apotheek. Zij willen ook in een privé situatie toegang hebben tot up-to-date kwaliteitsinformatie met betrekking tot hun ziekte. In de meest ideale situatie vinden zij dit alles gewoon op de website van hun eigen vertrouwde zorgverlener. Daarom biedt Umenz de Zorgportal aan; een eigen interactieve website voor de zorgverlener.
Naast algemene informatie over de praktijk of apotheek, vindt de zorgconsument er relevante en betrouwbare informatie, hulpmiddelen en zelfmanagementprogramma’s. De eigen situatie staat daarbij centraal. Dat betekent dat iemand informatie en functionaliteiten krijgt aangeboden op basis van zijn persoonlijke ziektebeeld en –proces.
Met overzichtelijke teksten, fraaie video’s en heldere animaties kan de apotheker zijn zorgtaak uitstekend invulling geven en de klanten bij terhandstellingen veel beter informeren over behandeling, geneesmiddelen- en hulpmiddelengebruik. Duidelijke animaties en professionele video’s leggen snel en eenvoudig uit wat je moet weten over je behandeling.

De zorgportals vergemakkelijken de interactie tussen zorgconsument en apotheker als het gaat om het bestellen van (herhaal)medicatie. De herhaalservice in de zorgportals is gericht op klantvriendelijkheid en zelfmanagement. De patiënt kan medicatie bestellen, wijzigen en stop zetten. Voor de apotheek levert deze service tevens een tijdsbesparing op omdat er een volledige koppeling is met het Apotheek Informatie Systeem. Handmatig invoeren van bestellingsopdrachten is daarmee verleden tijd.

Opdrachtgever Umenz en enkele van haar opdrachtgevers (end-user first) zijn gedurende het gehele project nauw betrokken en vormen een onmisbare schakel het streven naar een platform dat een pioniersfunctie in de apothekersmarkt krijgt.

Resultaat

Voor de realisatie van de Umenz portals is gekozen om verschillende partnerships aan te gaan. Voor medische video's is dit het Amerikaanse ‘Blausen’, voor medicatie informatie ‘Z-Index’ en voor ziektebeeldinformatie ‘KNMP’. Daarnaast is er samengewerkt met CGM, de aanbieder van apothekers informatie systemen, om de koppeling tussen website en apothekerssysteem te faciliteren.
Vanuit deze partnerships is het gegarandeerd dat de platformen altijd de beste en meest recente informatie bieden. In de usability en design fase is nauw samengewerkt met de conceptontwikkelaars van Umenz. Hun succesfactoren en styleguides zijn in interactieve sessies uitgewerkt tot UX en visuals.

In de bouw van het portal is gekozen voor een ‘best of both worlds’ aanpak. Dit houdt in dat er zowel van een CMS als van een PHP framework gebruik gemaakt is. Een essentieel criterium is geweest dat een portal in weinig tijd en stappen geïmplementeerd kan worden. In het framework zijn de eisen op het gebied van informatie van derden zo verwerkt dat deze eenvoudig en zonder tussenkomst van apothekers kan worden ge-update. Voor het streamen van video's is gekozen voor ‘JW Player’. Deze service biedt zowel een customizable videospeler die alle gangbare devices ondersteunt aan als een platform dat video in verschillende formaten en encodings kan streamen.

Het resultaat is een platform dat:
- Onlangs de KNMP Zorginnovatieprijs 2015 gewonnen heeft!
- Inmiddels 13 apothekerspraktijken heeft aangesloten, met zo’n 100 in de pipeline voor 2015
- Ingezet wordt in wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van zorgplatforms
- Een blijvende toename toont in het medisch video streamen.

Yard Internet

Utrecht
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe