Van Gogh Worldwide: alle Van Goghs ter wereld online

Omschrijving

Van Gogh Worldwide is een innovatief platform met kennis en onderzoek over het werk van Vincent van Gogh (1853-1890). Het is een initiatief van RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum. Middels Linked Data kunnen andere musea, instellingen en particulieren wereldwijd aansluiten.

Doel

Onderzoek doen naar de werken van Vincent van Gogh is tijdrovend. De informatie is versnipperd bij individuele musea, onderzoeksbureaus en veilinghuizen over de hele wereld. Veel materiaal is online nog niet beschikbaar.
De opdracht was om een platform te ontwikkelen om de beschikbare onderzoeksdata over de werken van Vincent van Gogh zowel in Nederland als internationaal via één platform toegankelijk te maken. In de eerste fase van het project worden alleen de werken die zich in Nederland bevinden opgenomen (50%), maar het platform moet de potentie bieden om alle werken op te nemen. Het platform moet informatie bieden over de kunstwerken zelf, tentoonstellingsinformatie, herkomst geschiedenis, de bijbehorende literatuur, een koppeling naar de brieven van Vincent aan zijn broer Theo en de verwijzingen naar materiaaltechnisch onderzoek.
Doel is om de internationale onderzoekswereld te voorzien van een platform waar alle onderzoeksresultaten te vinden zijn over het werk van Vincent van Gogh.

Resultaat

Van Gogh Worldwide biedt haar gebruikers, onderzoekers, liefhebbers en geïnteresseerden, een platform om onderzoek te doen vanuit verschillende perspectieven, zoals in één keer informatie over het werk, de tentoonstellingen, de herkomstgeschiedenis, de bijbehorende literatuur, een koppeling naar de brieven (aan zijn broer Theo) en verwijzingen naar materiaaltechnisch onderzoek. Het platform werd ontworpen voor de diversiteit aan persona’s, en internationale gebruiksscenario's en volgens toegankelijkheidsrichtlijnen gebouwd.
Om dit te realiseren heeft Van Gogh Worldwide de heterogene data van de beherende instellingen op een geïntegreerde manier doorzoekbaar gemaakt door gebruik te maken van Linked Open Data standaarden, revolutionair in de kunsthistorische wereld. Van Gogh Worldwide ondersteunt de deelnemende instellingen om de informatie uit hun beheerssystemen als linked data beschikbaar te maken. Hierdoor is het project een voorbeeld voor het Netwerk Digitaal Erfgoed voor het implementeren van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed vanuit het Ministerie van OC&W.
In de eerste fase zijn 16 musea en onderzoeksinstellingen, zoals RCE, in Nederland aangesloten met data over alle bekende werken van Van Gogh in Nederland.
Van Gogh Worldwide voldoet met dit platform aan de internationale behoefte om beschikbare onderzoeksdata via één platform toegankelijk te maken. In de eerste maand verdubbelde het aantal terugkerende bezoekers, van Japan tot aan Saudi-Arabië. Internationale musea hebben aangegeven mee te willen doen en zijn in gesprek.
Het project zorgt voor een digitale transformatie in de wijze van samenwerken en omgaan met data van deelnemers. De werkwijze van onderzoekers is van analoog naar digitaal gegaan.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

PuurPXL, Spinque

Overige informatie

PUURPXL ontwierp de nieuwe merkstijl voor het Van Gogh Worldwide merk, gecheckt op toegankelijkheid, achtergrond en internationaal gebruik. PUURPXL ontwikkelde ook de zoek-interface op basis van persona’s en kwantitatief onderzoek. LimoenGroen verzorgde samen met Spinque de technische implementatie in een headless omgeving.
Van Gogh Worldwide ondersteunt de deelnemende instellingen om de informatie uit hun beheerssystemen als linked data beschikbaar te maken. Het platform op basis van Spinque technologie maakt van alle linked data een geïntegreerde Knowledge Graph. De verschillende perspectieven op deze knowledge graph worden vervolgens door Spinque via een API aan de webapplicatie aangeboden.
Met de initiatiefnemers werden de werksessies over het merk, de interface en de functionaliteiten Agile Scrum uitgewerkt. De ontvangst in de internationale media geeft aan dat er veel belangstelling is voor het innovatieve platform. Onder andere de VPRO, Le Monde en het Art Journal schreven erover. Ook in het RTL programma Koffietijd werd er uitgebreid aandacht besteed.
Ruim de helft van de 2000 werken van Van Gogh bevinden zich reeds in het platform. De ambitie is om ook de andere helft van de werken vanuit de hele wereld, die zich verspreid bevinden in 169 musea, toe te voegen. Hiermee wordt in 2021 gestart.

LimoenGroen

Amsterdam
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe